Președintele României

Decretul nr. 208/2004 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii și cultelor,

pentru semnificativele descoperiri și cercetări științifice, care au îmbogățit patrimoniul cultural național și au contribuit la o mai bună cunoaștere a acestuia pe plan intern și internațional,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria H - "Cercetarea științifică":

- domnului Anghel P. Gheorghe, profesor, Alba Iulia;

- doamnei Bârcă S. Ana, istoric de artă, Ministerul Culturii și Cultelor;

- doamnei Căzan Ileana, cercetător științific, Institutul de Istorie "N. Iorga", București;

- doamnei Cheptea Stela Rodica, arheolog, director, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană al Filialei Iași a Academiei Române;

- domnului Chițescu M. Lucică, arheolog, București;

- domnului Ciubotaru Mircea, cercetător științific, Institutul de Filologie Română "Al. Philippide", Iași;

- domnului Dragomir T. Ion, arheolog, Galați;

- doamnei Ignat P. Doina, arheolog, cercetător științific, Muzeul Țării Crișurilor;

- domnului Ittu Constantin, cercetător științific, Muzeul Național Bruckenthal, Sibiu;

- doamnei Iova D. Paula Mariana, cercetător, Institutul pentru Memorie Culturală;

- domnului Kacso Carol, arheolog, muzeograf, Muzeul Județean Maramureș, Baia Mare;

- domnului Leahu Gh. Valeriu, arheolog, muzeograf, Muzeul Național de Istorie al României;

- domnului Oberlender-Târnoveanu Ernest, numismat, Muzeul Național de Istorie al României;

- domnului Sârbu A. Valeriu, cercetător științific, arheolog, Muzeul Brăilei;

- doamnei Stoica I. Georgette-Marie, istoric, arheolog, Ministerul Culturii și Cultelor;

- domnului Stroia Marian, cercetător științific, Institutul de Istorie "N. Iorga", București;

- doamnei Știrbu Constanța, numismat, București;

- domnului Petculescu Mihai Silviu, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 2 aprilie 2004.

Nr. 208.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...