Guvernul României

Ordonanța nr. 24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 285/2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate."

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Cărțile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006."

4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

(2) Asigurarea cu echipamente și programe informatice a autorităților și instituțiilor publice se va realiza eșalonat, astfel:

a) în municipiile reședință de județ, până la data de 31 iulie 2007;

b) în celelalte municipii și orașe, până la data de 31 decembrie 2008;

c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009."

5. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Actualele cărți de identitate și buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilității lor."

6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Instituțiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 5 sunt următoarele: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Ministerul Administrației și Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituțiile menționate la alin. (1).

(3) Conținutul de date al cărții electronice de identitate, precum și libera circulație a acesteia vor fi supuse avizării instituției Avocatul Poporului de către Ministerul Administrației și Internelor."

Art. II. - Modificări (1)

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate.

Art. III. -

După aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 285/2003, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Adriana Țicău,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 2004.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...