Guvernul României

Hotărârea nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi, care se finanțează potrivit legii din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, având valori mai mari sau egale cu 10 miliarde lei, se supun spre avizare, cu titlu gratuit, Inspectoratului de Stat în Construcții, înainte de aprobările prevăzute de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Modificări (1)

(2) Avizul este prealabil și obligatoriu în înțelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002 și se va solicita și în cazul modificării soluției tehnice sau a valorii investiției aprobate în condițiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și pentru lucrările de reparații, reabilitări, consolidări, restaurări ale construcțiilor existente, finanțate din fonduri publice, indiferent de valoare. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Finanțarea pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 1 nu se va asigura decât în condițiile obținerii avizului Inspectoratului de Stat în Construcții.

(2) Ordonatorii de credite răspund de înscrierea în programele de investiții a documentațiilor tehnico-economice cu respectarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Modificări (1)

Emiterea avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcții se face conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control,
Ionel Blănculescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Mitrea

București, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.072.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...