Guvernul României

Hotărârea nr. 1515/2003 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004 până la 01 ianuarie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 2346/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.800.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 172 de ore în medie pe lună în anul 2004, reprezentând 16.279,10 lei/oră.

Art. 2. -

(1) Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de bază sau, după caz, coeficienții de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. -

Nivelul salariului de bază minim brut pe țară stabilit potrivit art. 1 nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Art. 4. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Inspecției Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Pe data de 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2002 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.515.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...