Guvernul României

Hotărârea nr. 1464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

Modificări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2004 până la 10 ianuarie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1486/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 6 alin. (3) și (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se asigură paza cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Sunt exceptate de la plata prestației de pază cu efective de jandarmi obiectivele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Efectivele cu care se execută paza cu efective de jandarmi se stabilesc în limita indicatorilor aprobați prin anexă la legea bugetară anuală.

Art. 4. -

Nominalizarea obiectivelor aparținând Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, instanțelor judecătorești, parchetelor de pe lângă instanțele de judecată și Parchetului Național Anticorupție se face prin protocoale încheiate între aceste autorități publice și Ministerul Administrației și Internelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Obiectivele diplomatice, efectivele și condițiile de executare a serviciului de pază cu jandarmi se stabilesc de Ministerul Administrației și Internelor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în funcție de situația operativă.

Art. 6. -

Prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, se ridică paza cu efective de jandarmi de la unitățile beneficiare de pază care nu au achitat, în termen de 60 de zile de la data scadentă, contravaloarea serviciilor prestate.

Art. 7. -

În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, cei care au beneficiat de pază cu efective de jandarmi conform Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare, și cărora li s-a ridicat această prestație vor achita datoriile bănești existente la data ridicării pazei și vor lua măsuri pentru asigurarea pazei obiectivelor și a transporturilor de valori pe care le dețin, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. -

(1) Unitățile beneficiare de pază cu efective de jandarmi sunt obligate să asigure condițiile necesare pentru organizarea și funcționarea pazei.

(2) Principalele obligații care revin beneficiarilor de pază sunt prevăzute în anexa nr. 3 și vor fi cuprinse în contractul de prestări de servicii încheiat între părți, în funcție de condițiile concrete existente la fiecare obiectiv.

Art. 9. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, unitățile Jandarmeriei Române continuă să asigure paza la obiectivele pe care le au în pază, în condițiile prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate cu beneficiarii serviciilor de pază.

Art. 10. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control,
Ionel Blănculescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.464.

ANEXA Nr. 1

LISTA
obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi

I. Obiective de importanță deosebită pentru apărarea țării

1. Serviciul de Informații Externe

- 18 obiective.

2. Serviciul Român de Informații Modificări (1)

- 70 de obiective (sediile secțiilor județene, municipale și orășenești de informații);

- paza și protecția transportului corespondenței clasificate în București și în cele 41 de județe.

3. Serviciul de Telecomunicații Speciale

- 9 obiective.

II. Obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului

- Sediul Ministerului Afacerilor Externe

- Sediul Ministerului Integrării Europene

- Sediul Ministerului Finanțelor Publice

- Sediul Ministerului Administrației și Internelor

- Sediul Ministerului Justiției

- Sediul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

- Sediul Ministerului Economiei și Comerțului

- Sediul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

- Sediul central al Gărzii Financiare

- Sediul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

- Sediul Parchetului Național Anticorupție

- Sediile serviciilor județene anticorupție

- Sediul central al Curții de Conturi

- Direcția de Control Financiar București a Curții de Conturi

- Camera de Conturi a Municipiului București

- Curtea Supremă de Justiție

- Sediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

- Direcția Generală de Tehnologie a Informației Financiare

- Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

- Obiectivul km 11

- Garajul din str. Paris

- Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici"

- Direcția Consulară

- Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

- Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

- Sediul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

- Sediul Agenției Române pentru Investiții Străine

- Regia Autonomă "Monitorul Oficial", București

- Regia Autonomă "Imprimeria Națională"

- Sediile instanțelor judecătorești și parchetelor

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

- Institutul Național de Statistică.

Obiective asigurate cu pază în cooperare cu Serviciul de Protecție și Pază

- Sediul Guvernului României

- Sediul Palatului Parlamentului (controlul accesului în curtea interioară)

- Obiectivul Scroviștea

- Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1A, 1B, 9, 10 și 11)

- Obiectivul Snagov-Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov)

- Complexul Vile Floreasca (vilele Lac 1, Lac 2, Lac 3, Dante, Primăverii nr. 50 - "Casa NATO", Moliere nr. 3-5)

- Complexul Vile Predeal

- Complexul Pelișor

- Complexul Vile Neptun. Modificări (1)

Obiective de protocol ale Guvernului și Președinției

- Complexul Vile Timiș

- Complexul Buftea

- Complexul Olănești

- Obiectivul situat în București, str. Margareta Sterian nr. 7

- Obiectivul situat în București, str. Emil Pangratti nr. 20.

III. Obiective de importanță deosebită pentru economie

1. Ministerul Economiei și Comerțului

- Obiective ale Companiei Naționale "Romarm" - S.A.:

Depozitul de Explozivi Găvănel;
Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;
Depozitul de Produse Speciale Vinerea;
Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;
Depozitul de Produse Speciale și Poligon Dejani.

- Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. - Sucursala Petrobrazi

- Societatea Comercială "Arpechim" - S.A. Pitești

- Conductele magistrale de transport de produse petroliere, țiței, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele și instalațiile aferente acestora, deținute de operatorii licențiați: Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Comercială "Conpet" - S.A. și Societatea Comercială "Petrotrans Ploiești" - S.A.*) Modificări (1)

*) Paza se va menține până la constituirea Corpului specializat de pază în structura unităților beneficiare.

- Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. - Unitatea Nuclearoelectrica nr. 1

- Compania Națională "Uraniu" - S.A. - Sucursala Feldioara (Uzina "R")

- Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. - Sistemul Hidroenergetic și de Navigație "Porțile de Fier I"

- Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. - Sistemul Hidroenergetic și de Navigație "Porțile de Fier II"

- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin

- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala de Cercetări Nucleare Mioveni-Pitești

- Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. - Barajul Vidraru

- Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Dispeceratul Energetic Național, municipiul București, bd. Hristo Botev nr. 16-18.

2. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

- Direcția de Telecomunicații a Municipiului București

- Centrul Național de Telecomunicații București

- Centrul de Telecomunicații de Rezervă al Municipiului București.

3. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

- Aeroportul Internațional București-Otopeni

- Aeroportul Internațional București-Băneasa

- Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" Constanța

- Aeroportul Internațional Timișoara

- Ecluza Cernavodă

- Ecluza Năvodari

- Podul rutier Giurgeni-Vadu Oii.

4. Alte obiective

- Societatea Comercială "Aerostar" - S.A. Bacău

- Societatea Comercială "Turbomecanica" - S.A. București.

IV. Obiective de importanță deosebită pentru știință, cultură și artă

1. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (I.F.I.N.-H.H.), Măgurele

- Institutul de Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca (I.T.I.M.)

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenie și Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea (I.C.S.I.).

2. Ministerul Culturii și Cultelor

- Muzeul Național de Istorie a României

- Muzeul Național de Artă al României

- Muzeul Colecțiilor de Artă București

- Muzeul Național "Peleș" Sinaia

- Muzeul Național "Peleș" - Secția Posada

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

- Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti"

- Academia Română și Biblioteca Academiei Române.

3. Alte obiective

- Societatea Română de Radiodifuziune

- Sediul Societății Comerciale "Institutul de Studii și Proiectări Energetice" - S.A. București

- Societatea Română de Televiziune.

V. Localurile misiunilor diplomatice și ale unor agenții și reprezentanțe economice străine

- 162 de obiective.

VI. Sediile unor organisme și organizații internaționale

- Sediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

- Sediul Filialei UNESCO

- Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiați

- Sediul B.E.R.D.

- Sediul Organizației Internaționale de Migrație

- Sediul Băncii Mondiale

- Sediul UNICEF

- Sediul Uniunii Europene.

VII. Obiective din domeniul financiar-bancar

- Banca Națională a României - sediul central, 24 de sucursale județene și a municipiului București și transporturile de valori efectuate de către acestea

- Banca Comercială Română - S.A. - sediul central, 173 de sucursale și filiale și transporturile de valori efectuate de către acestea

- Sediile unităților de trezorerie și de contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor, orașelor și sectoarelor 1-6 din municipiul București și transporturile de valori efectuate de către acestea

- Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României"

- Regia Autonomă "Monetăria Statului".

VIII. Transporturile de valori sau speciale

Paza acestora se va efectua la solicitarea organelor abilitate ale statului.

ANEXA Nr. 2

LISTA
obiectivelor beneficiare de paza militară cu efective de jandarmi,
care sunt exceptate de la plată

I. Obiective de importanță deosebită pentru apărarea țării

1. Serviciul de Informații Externe

- 18 obiective.

2. Serviciul Român de Informații Modificări (1)

- 70 de obiective (sediile secțiilor județene, municipale și orășenești de informații);

- paza și protecția transportului corespondenței clasificate în București și în cele 41 de județe.

3. Serviciul de Telecomunicații Speciale

- 9 obiective.

II. Obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului

- Sediul Ministerului Afacerilor Externe

- Sediul Ministerului Integrării Europene

- Sediul Ministerului Finanțelor Publice

- Sediul Ministerului Administrației și Internelor

- Sediul Ministerului Justiției

- Sediul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

- Sediul Ministerului Economiei și Comerțului

- Sediul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

- Sediul central al Gărzii Financiare

- Sediul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

- Sediul Parchetului Național Anticorupție

- Sediile serviciilor județene anticorupție

- Sediul central al Curții de Conturi

- Direcția de Control Financiar București a Curții de Conturi

- Camera de Conturi a Municipiului București

- Curtea Supremă de Justiție

- Sediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

- Direcția Generală de Tehnologie a Informației Financiare

- Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

- Obiectivul km 11

- Garajul din str. Paris

- Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici"

- Direcția Consulară

- Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

- Sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

- Sediul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

- Sediul Agenției Române pentru Investiții Străine

- Regia Autonomă "Monitorul Oficial", București

- Regia Autonomă "Imprimeria Națională"

- Sediile instanțelor judecătorești și parchetelor

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

- Institutul Național de Statistică.

Obiective asigurate cu pază în cooperare cu Serviciul de Protecție și Pază

- Sediul Guvernului României

- Sediul Palatului Parlamentului (controlul accesului în curtea interioară)

- Obiectivul Scroviștea

- Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1A, 1B, 9, 10 și 11)

- Obiectivul Snagov-Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov)

- Complexul Vile Floreasca (vilele Lac 1, Lac 2, Lac 3, Dante, Primăverii nr. 50 - "Casa NATO", Moli0re nr. 3-5)

- Complexul Vile Predeal

- Complexul Pelișor

- Complexul Vile Neptun. Modificări (1)

Obiective de protocol ale Guvernului și Președinției

- Complexul Vile Timiș

- Complexul Buftea

- Complexul Olănești

- Obiectivul situat în București, str. Margareta Sterian nr. 7

- Obiectivul situat în București, str. Emil Pangratti nr. 20.

III. Obiective de importanță deosebită pentru economie

Ministerul Economiei și Comerțului

- Obiective ale Companiei Naționale "Romarm" - S.A.:

Depozitul de Explozivi Găvănel;
Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;
Depozitul de Produse Speciale Vinerea;
Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;
Depozitul de Produse Speciale și Poligon Dejani.

- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala de Cercetări Nucleare Mioveni-Pitești.

IV. Obiective de importanță deosebită pentru știință, cultură și artă

Ministerul Culturii și Cultelor

- Muzeul Național de Istorie a României

- Muzeul Național de Artă al României

- Muzeul Colecțiilor de Artă București

- Muzeul Național "Peleș" Sinaia

- Muzeul Național "Peleș" - Secția Posada

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

- Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti"

- Academia Română și Biblioteca Academiei Române.

V. Localurile misiunilor diplomatice și ale unor agenții și reprezentanțe economice străine

- 162 de obiective.

VI. Sediile unor organisme și organizații internaționale

- Sediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

- Sediul Filialei UNESCO

- Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiați

- Sediul BERD

- Sediul Organizației Internaționale de Migrație

- Sediul Băncii Mondiale

- Sediul UNICEF

- Sediul Uniunii Europene.

ANEXA Nr. 3

PRINCIPALELE OBLIGAȚII
ale beneficiarului de pază militară pentru asigurarea condițiilor de
cazare, a mijloacelor de pază, alarmare, legătură și a altor materiale
necesare executării misiunilor de pază a bunurilor și de asigurare a
transportului unor valori importante

I. Spații necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază a obiectivelor:

a) corp de gardă, conform prevederilor regulamentelor militare;

b) posturi de control acces (pază), cărora li se va asigura câte o încăpere cu dotările și amenajările necesare executării serviciului.

II. Amenajări și mijloace tehnice de pază și alarmare:

a) împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată cu cornișe, în raport de dispunerea și specificul obiectivului;

b) realizarea iluminatului de securitate a perimetrului, a punctelor vitale din interiorul obiectivului și a căilor de acces, cu lămpi fluorescente orientate către exterior, instalate pe stâlpi înalți, dispuse la distanțe de 50 m;

c) foișoare, gherete sau umbrele-ciupercă pentru militarii din posturi, în funcție de numărul acestora, dotate cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;

d) amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustradă pe porțiuni de teren cu pante repezi, punți (podețe) peste canale, șanțuri și viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor;

e) în raport de topografia terenurilor și situația operativă, se vor executa baraje și obstacole genistice în locurile vulnerabile;

f) defrișarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor și trecerilor interzise;

g) mijloace tehnice de pază, alarmare și sisteme împotriva efracției, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

h) mijloace tehnice pentru asigurarea legăturii (fir și radio) între elementele de dispozitiv, corpul de gardă și eșaloanele superioare acestora.

III. Alte materiale și servicii necesare funcționării pazei militare:

a) mobilier pentru utilarea corpului de gardă, obiecte de inventar potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe și cuști pentru câinii de serviciu, în funcție de dotarea subunităților;

b) combustibil (energie electrică) pentru încălzire, prepararea hranei, îmbăiere și spălat, potrivit normelor Ministerului Administrației și Internelor;

c) materiale pentru dezinsecție, deparazitare și deratizare, precum și personal care să execute aceste operațiuni;

d) executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția subunității militare care efectuează paza militară, în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare;

e) apă curentă și menajeră, încălzirea, canalizarea și energia electrică;

f) transportul efectivelor de militari și al materialelor utilizând mijloacele proprii și carburanții necesari (vezi protocol aeroporturi);

g) servirea mesei pentru efectivul gărzii, contra cost, la cantina beneficiarului, la cererea unității militare, potrivit normelor de hrănire (calorice) aplicate în Ministerul Administrației și Internelor.

IV. Pentru asigurarea pazei transporturilor de valori deosebite și speciale:

a) autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru transportul valorilor și al echipelor de însoțire;

b) vagon tip corp gardă, special amenajat, dotat cu utilitățile corespunzătoare (păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, încălzire, igienă personală, odihnă etc.) pentru transporturile speciale pe calea ferată;

c) compartimente special amenajate sau locuri rezervate pentru transporturile pe calea ferată, navale sau aeriene;

d) veste antiglonț și căști de protecție;

f) mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Comandamentul Național al Jandarmeriei, marile unități, unitățile de jandarmi și structurile instituțiilor beneficiare de pază.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...