Guvernul României

Hotărârea nr. 167/2003 privind structura și încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 2003 până la 30 iulie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 604/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.

Art. 2. -

(1) Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de un ambasador extraordinar și plenipotențiar sau, pe timpul absenței acestuia, de locțiitorul său de drept.

(2) Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secțiuni de politici comunitare generale sau de interes prioritar pentru România și din secțiuni logistice. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2)

Pentru asigurarea funcționării structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate și administrativ necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe prin Hotărârea Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 35 de posturi, conform lit. A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

(1) Instituțiile prevăzute la lit. B din anexă vor desemna specialiști pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2.

(2) Pe durata misiunii lor, specialiștii prevăzuți la alin. (1) sunt detașați în Ministerul Afacerilor Externe și se subordonează șefului Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 13 februarie 2003.

Nr. 167.

ANEXĂ Modificări (3)

A. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

- 18 posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialiști, conform lit. B

- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe

- 14 posturi de specialitate și administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:

economist principal, 1 post;
referent principal relații, 2 posturi;
referent de specialitate, 2 posturi;
funcționar administrativ, 3 posturi;
secretar-dactilo principal, 1 post;
muncitor calificat, 1 post;
șofer, 1 post;
portar, 1 post;
îngrijitoare, 2 posturi.

Total = 35 de posturi

B. Instituții de la care vor fi detașați specialiști pentru încadrarea posturilor suplimentare

Reprezentanții următoarelor instituții vor fi încadrați în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcția de consilier diplomatic:

1. Departamentul de Comerț Exterior - 4 posturi

2. Ministerul Finanțelor Publice - 2 posturi

3. Ministerul Apărării Naționale - 2 posturi

4. Ministerul Industriei și Resurselor - 2 posturi

5. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor - 1 post

6. Ministerul de Interne - 1 post Modificări (1)

7. Ministerul Justiției - 1 post

8. Banca Națională a României - 1 post

9. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - 1 post

10. Ministerul Educației și Cercetării - pentru activitatea de cercetare - 1 post

11. Ministerul Apelor și Protecției Mediului - 1 post

12. Secretariatul General al Guvernului - 1 post.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...