Guvernul României

Hotărârea nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Modificări (4), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 31 ianuarie 2003.

În vigoare de la 01 februarie 2003 până la 30 noiembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1391/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 117 alin. (2) și al art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Jurisprudență

Anexa la ordonanța de urgență menționată la art. 1 se modifică și se completează potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2003.

(2) Pe aceeași dată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 23 ianuarie 2003.

Nr. 85.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice
Referințe (1)

ANEXA Nr. 2

INDICATOARE RUTIERE

A. INDICATOARE DE AVERTIZARE


sau o succesiune de mai mult de două curbe, prima la stânga


sau o succesiune de mai mult de două curbe, prima la dreapta


cu bariere sau semibariere


pentru trecerea la nivel cu calea ferată


la nodurile rutiere de pe autostrăzi


care indică ocolirea obstacolului prin stânga


care indică ocolirea obstacolului prin dreapta

B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE

B1. Indicatoare de prioritate

B2. Indicatoare de interzicere sau restricție


autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș


vehiculelor destinate transportului de mărfuri


cu excepția celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie


tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări


autovehiculelor și vehiculelor cu tracțiune animală


vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m


vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă


mai mare de ... t


mai mare de ... t


sau ansamblurilor de vehicule, cu lungimea mai mare de ... m

~Interzis autovehiculelor~
de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin ... m


fără ataș, interzisă


autovehiculelor destinate transportului de mărfuri


diferențiată pe categorii de autovehicule


explozive sau ușor inflamabile


vehiculelor care transportă mărfuri periculoase


de natură să polueze apele

B3. Indicatoare de obligare


care transportă mărfuri periculoase


care transportă mărfuri periculoase


care transportă mărfuri periculoase

C. INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE

C1. Indicatoare de orientare


la o intersecție de drumuri din afara localităților


direcțiilor la o intersecție denivelată de drumuri


direcțiilor într-o intersecție cu sens giratoriu


în cazul unei restricții de circulație


spre localități mai importante și distanțele până la acestea


sau o restricție pe un drum lateral


virajului la stânga


de transport public de persoane


pe direcții de mers în apropierea intersecției


pe direcții de mers în apropierea intersecției


pe direcții de mers în apropierea intersecției


din dreapta părții carosabile


din stânga părții carosabile


pentru diferite benzi de circulație


de transport public de persoane


destinate transportului de mărfuri


în cazul devierii temporare a circulației


în cazul devierii temporare a circulației


deschis traficului internațional indicat


și distanța până la aceasta


mai importante și distanțele până la acestea

C2. Indicatoare de informare


funcție de condițiile meteorologice


inclusiv benzină fără plumb


inclusiv benzină fără plumb și gaz perolier lichefiat

C3. Indicatoare de informare turistică

D. PANOURI ADIȚIONALE


de presemnalizare sau informare


până la locul la care se referă indicatorul


completând semnificația indicatorului "Alte pericole"


la care se referă indicatorul


să respecte semnificația indicatorului


de vehicule de la semnificația indicatorului


când este permisă staționarea vehiculelor
ce efectuează aprovizionarea


pe un sector de drum cu semafoare sincronizate


pentru care este valabilă semnificația
semnalelor luminoase ale semaforului


de semnalizare luminoasă automată


substanțe explozive sau ușor inflamabile


substanțe de natură să polueze apele

DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ

1. Semafoare pentru dirijarea circulației


a timpului aferent culorii


cu dispozitiv de cronometrare a timpului aferent culorii

2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată


prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului


prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului


prevăzută cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului

3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi


pe benzi reversibile

INDICATOR KILOMETRIC

INDICATOARE RUTIERE ȘI MIJLOACE DE SEMNALIZARE
A LUCRĂRILOR ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC

1. Indicatoare rutiere temporare


fără ataș, interzisă

2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor


care indică ocolirea obstacolului prin stânga


care indică ocolirea obstacolului prin dreapta

MARCAJE RUTIERE

a) Longitudinale


format dintr-o linie discontinuă simplă. Marcaj de delimitare
a părții carosabile cu linie discontinuă


format dintr-o linie continuă simplă. Marcaj de delimitare
a părții carosabile cu linie discontinuă


format dintr-o linie continuă dublă. Marcaj de delimitare a benzilor
de circulație de același sens cu linie discontinuă. Marcaj de delimitare
a părții carosabile cu linie discontinuă


format dintr-o linie continuă, dublată cu una discontinuă. Marcaj
de delimitare a părții carosabile cu linie continuă

b) Transversale

c) Diverse


rezervate circulației mijloacelor de transport în comun

d) Laterale


pasajelor inferioare


care nu au asigurat gabaritul de înălțime


în unele curbe deosebit de periculoase


deosebit de periculoase

e) Marcaje temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public


semnalizarea lucrărilor în zona drumului public

SEMNALELE POLIȚISTULUI

~Oprire~

~Oprire~

~Oprire~

~Oprire~

SEMNALELE POLIȚISTULUI DE PE MOTOCICLETA DE POLIȚIE

SEMNALELE POLIȚISTULUI DIN MAȘINA DE POLIȚIE


INSTALATE PE AUTOVEHICULELE DE POLIȚIE

Mesajele afișate:

1. STOP POLIȚIA

2. ATENȚIE PERICOL

3. CONCURS SPORTIV

4. MENȚINEȚI ORDINEA

5. ELIBERAȚI ZONA

6. ELIBERAȚI BANDA

7. URMAȚI POLIȚIA

8. GABARIT DEPĂȘIT

9. COLOANĂ OFICIALĂ

10. CONTROL POLIȚIA

11. REDUCEȚI VITEZA

12. ATENȚIE BLOCAJ

13. ATENȚIE ACCIDENT

14. CIRCULAȚI


CU VECHIMEA ÎN CONDUCERE MAI MICĂ DE UN AN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...