Guvernul României

Hotărârea nr. 273/2003 privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A.

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Rovinari" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Rovinari" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Turceni" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Turceni" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Deva" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Deva" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Craiova" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Craiova" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv București" - S.A., denumită în continuare "Termoserv București" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Constanța" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Constanța" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Mureș" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Mureș" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Borzești" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Borzești" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Doicești" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Doicești" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Paroșeni" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Paroșeni" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Brăila" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Brăila" - S.A., Societatea Comercială de Reparații și Servicii "Termoserv Galați" - S.A., denumită în continuare "Termoserv Galați" - S.A., filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., denumită în continuare "Termoelectrica" - S.A., prin reorganizarea acestei societăți comerciale și a filialelor sale.

(2) Societățile comerciale prevăzute la alin. (1), filiale ale "Termoelectrica" - S.A., sunt persoane juridice române care se organizează ca societăți comerciale pe acțiuni și funcționează potrivit legii și statutelor prevăzute în anexele nr. 1-12.

Art. 2. -

Societățile comerciale înființate potrivit art. 1, filiale ale "Termoelectrica" - S.A., au fiecare ca obiect principal de activitate realizarea lucrărilor de reparații, alte activități de prestări de servicii, precum și executarea de lucrări de investiții, prin efectuarea de acte de comerț, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. -

(1) Capitalul social inițial al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea, după caz, a unei părți din patrimoniul "Termoelectrica" - S.A. sau a unor părți din patrimoniul filialelor sale: Societatea Comercială "Electrocentrale Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A., respectiv Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A., în baza situației financiare de la 28 februarie 2003, conform proceselor-verbale de predare-preluare.

(2) Capitalul social al societăților comerciale prevăzute la alin. (1) se reduce în mod corespunzător.

(3) Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este deținut în întregime de "Termoelectrica" - S.A. în calitate de acționar unic, iar acțiunile deținute la cele 12 filiale societăți comerciale constituie proprietatea sa.

Art. 4. -

(1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile și își vor asuma toate obligațiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la "Termoelectrica" - S.A. și de la filialele societăți comerciale "Electrocentrale Rovinari" - S.A., "Electrocentrale Turceni" - S.A., "Electrocentrale București" - S.A., "Electrocentrale Deva" - S.A. și se subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale acestor societăți comerciale cu terții, inclusiv în litigiile în curs.

(2) Predarea-preluarea activului și pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

(1) Personalul din cadrul "Termoelectrica" - S.A. și al filialelor sale: Societatea Comercială "Electrocentrale Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A., respectiv Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A., se preia și se consideră transferat la societățile comerciale înființate potrivit art. 1.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de "Termoelectrica" - S.A. rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. -

(1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții acționarilor, și sunt administrate de consiliile de administrație.

(2) Adunările generale ale acționarilor societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri care sunt numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor de la "Termoelectrica" - S.A. în baza mandatului emis de ministrul industriei și resurselor.

(3) Consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri care sunt numiți și revocați de adunările generale ale acestor societăți în baza mandatului emis de ministrul industriei și resurselor.

Art. 7. -

Pe o perioadă de 5 ani reparațiile și alte prestări de servicii pentru "Termoelectrica" - S.A., filialele și sucursalele sale vor fi efectuate, pe baze contractuale, de către societățile comerciale înființate potrivit art. 1.

Art. 8. -

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.182/2001 privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Deva" - S.A. - Filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., prin divizarea parțială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 4 decembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-12 se publică ulterior.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 martie 2003.

Nr. 273.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-ROVINARI" - S.A.

ANEXA Nr. 2

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-TURCENI" - S.A.

ANEXA Nr. 3

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-DEVA" - S.A.

ANEXA Nr. 4

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-CRAIOVA" - S.A.

ANEXA Nr. 5

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-BUCUREȘTI" - S.A.

ANEXA Nr. 6

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-CONSTANȚA" - S.A.

ANEXA Nr. 7

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-MUREȘ" - S.A.

ANEXA Nr. 8

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-BORZEȘTI" - S.A.

ANEXA Nr. 9

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-DOICEȘTI" - S.A.

ANEXA Nr. 10

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-PAROȘENI" - S.A.

ANEXA Nr. 11

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-BRĂILA" - S.A.

ANEXA Nr. 12

STATUTUL
Societății Comerciale "TERMOSERV-GALAȚI" - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...