UNITĂȚILE care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 4 -
UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului

Nr. crt. Denumirea unității
I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate
2. Agenția Națională de Consultanță Agricolă
3. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
4. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
5. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
6. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale
7. Inspecția Piscicolă
8. Agențiile de protecție a mediului județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate
9. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 7.313.
II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
1. Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate
2. Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
4. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
5. Agenția SAPARD
6. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice descentralizate
8. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituțiile prevăzute la cap. II este de 4.122.
III. Alte unități finanțate din venituri proprii
1. Agenția Domeniilor Statului
2. Institutul de Bioresurse Alimentare
3. Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală
4. Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol
5. Administrația Fondului pentru Mediu
6. Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
7. Oficiul Național al Viei și Vinului
IV. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
Unități de management al proiectului (UMP)
Modificări (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorității de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorității de Implementare a Fondului de Coeziune Economico Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu
UNITĂȚILE care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
UNITĂȚILE care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
UNITĂȚILE care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
NORMATIV de autoturisme pentru activități specifice la unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
;
se încarcă...