Dispoziții tranzitorii și finale | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitățile specifice Corpului de control al ministrului, Direcției generale de inspecții, controlul punctelor de frontieră, activităților de control cu privire la domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului va fi dotat cu un număr de 4 autoturisme de intervenție, cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

(3) Agențiile de protecția mediului județene și a municipiului București și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr de 194 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism, iar repartizarea acestora pe instituții se efectuează prin ordin al ministrului.

(4) Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cuprinse în cap. I nr. crt. 1-7 și cap. II din anexa nr. 4, pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 888/1994 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, Hotărârea Guvernului nr. 700/1995 privind reînființarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii și Alimentației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 septembrie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 23. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Dispoziții generale
Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...