Dispoziții generale | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care preia activitatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului aplică strategia și Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, păduri, ape și protecția mediului.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, a fondului forestier național, gospodărirea și exploatarea lui rațională, precum și a vegetației forestiere din afara acestuia și are rolul de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea și valorificarea producției în conformitate cu cerințele economiei de piață.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului realizează politica în domeniile apelor și protecției mediului, la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste domenii.

Art. 2. -

Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este în municipiul București, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, a silviculturii, apelor și protecției mediului și se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, apelor și protecției mediului;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, apelor și protecției mediului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Dispoziții generale
Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...