Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 21.
-

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitățile specifice Corpului de control al ministrului, Direcției generale de inspecții, controlul punctelor de frontieră, activităților de control cu privire la domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului va fi dotat cu un număr de 4 autoturisme de intervenție, cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

(3) Agențiile de protecția mediului județene și a municipiului București și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr de 194 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism, iar repartizarea acestora pe instituții se efectuează prin ordin al ministrului.

(4) Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cuprinse în cap. I nr. crt. 1-7 și cap. II din anexa nr. 4, pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 19 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 20 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...