Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului - Structura organizatorică și conducerea ministerului -
Art. 17.
-

(1) Pe lângă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

d) Comisia națională de acordare a etichetei ecologice;

e) Comisia națională de eliberare a certificatelor pentru schema de ecomanagement și audit (EMAS);

f) Comisia pentru validarea inventarelor de emisii pentru poluanții atmosferici;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice funcționează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, a Comisiei tehnico-economice, a Centrului Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor, precum și componența acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 19 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 20 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...