Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului - Structura organizatorică și conducerea ministerului -
Art. 11.
-

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului coordonează activitatea unităților din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea și în coordonarea ministerului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile ministerului
Art 5 Atribuțiile ministerului
Art 6 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 19 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 20 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...