Art 1 Dispoziții generale | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 1.
-

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care preia activitatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului aplică strategia și Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, păduri, ape și protecția mediului.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, a fondului forestier național, gospodărirea și exploatarea lui rațională, precum și a vegetației forestiere din afara acestuia și are rolul de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea și valorificarea producției în conformitate cu cerințele economiei de piață.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului realizează politica în domeniile apelor și protecției mediului, la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste domenii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile ministerului
Art 5 Atribuțiile ministerului
Art 6 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
;
se încarcă...