Guvernul României

Hotărârea nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 24 iulie 2003.

În vigoare de la 24 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în cadrul viitorului împrumut de ajustare programatică (PAL), denumită în continuare UMP-PAL, având ca obiectiv reforma în administrația publică.

(2) UMP-PAL se constituie la nivelul aparatului de lucru al primului-ministru și își desfășoară activitatea sub directa coordonare a primului-ministru.

(3) Structura organizatorică, regulamentul de funcționare, directorul și numărul de persoane ale UMP-PAL se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

Art. 2. -

(1) UMP-PAL este o unitate funcțională care asigură managementul programului ce urmează a fi convenit cu BIRD și cu Uniunea Europeană (UE) privind reforma administrației publice.

(2) UMP-PAL are următoarele atribuții principale:

a) acordă asistență instituțiilor guvernamentale în pregătirea și implementarea acordului de împrumut PAL;

b) asigură monitorizarea planurilor de măsuri strategice pentru corelarea cerințelor de integrare euroatlantică cu cerințele PAL;

c) asigură corelarea programelor dezvoltate de administrația publică centrală și locală în vederea îndeplinirii condiționalităților PAL și UE;

d) asigură relațiile funcționale ale cabinetului primului-ministru cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile financiare internaționale și cu societatea civilă în vederea implementării condiționalităților PAL;

e) asigură analiza cadrului legislativ de reformă a administrației publice, a puterii judecătorești și a sectoarelor economice care reprezintă condiționalități PAL;

f) îndeplinește activități solicitate de primul-ministru în direcția accelerării reformei administrației publice și integrării euroatlantice a României.

g) întocmește raportările conform prevederilor acordurilor cu BIRD și UE și legislației în vigoare pentru prezentare la organele abilitate.

Art. 3. -

Selectarea specialiștilor care își vor desfășura activitatea în UMP-PAL se va efectua în conformitate cu procedurile BIRD, aceștia urmând să fie angajați prin transfer sau detașare.

Art. 4. -

Salarizarea specialiștilor din cadrul UMP-PAL se asigură în condițiile prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

Art. 5. -

Plata sumelor cuvenite specialiștilor, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfășurarea activității UMP-PAL, precum și pentru funcționarea acesteia se va asigura din împrumutul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public (PPIBL) de la BIRD și din componenta locală de finanțare prevăzută în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 17 iulie 2003.

Nr. 856.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...