Curtea Constituțională - CCR

Hotărârea nr. 3/2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 144 lit. g) din Constituție, ale art. 35 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, precum și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările ulterioare, Curtea Constituțională s-a întrunit în plen în vederea examinării rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției României.

C U R T E A

constată că, în conformitate cu prevederile constituționale și legale menționate, este competentă să confirme rezultatul referendumului național privind Legea de revizuire a Constituției României.

Din examinarea datelor comunicate Curții Constituționale de către Biroul Electoral Central cu privire la referendumul din 18-19 octombrie 2003, rezultă următoarele:

- numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum: 17.842.103
- numărul participanților: 9.938.441 (reprezentând 55,70% din totalul persoanelor înscrise în liste)
- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA": 8.915.022 (reprezentând 89,70% din totalul voturilor valabil exprimate)
- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU": 875.172 (reprezentând 8,81% din totalul voturilor valabil exprimate)
- numărul voturilor nule: 148.247 (reprezentând 1,49% din totalul voturilor exprimate).

Având în vedere că la referendumul național din 18-19 octombrie 2003 s-au prezentat mai mult de jumătate din numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum, iar dintre participanții la vot majoritatea s-a pronunțat prin "DA", în temeiul dispozițiilor art. 144 lit. g) și art. 147 alin. (3) din Constituție, precum și ale art. 5 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Confirmă rezultatul referendumului național din 18-19 octombrie 2003 și constată că Legea de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, a fost aprobată prin referendum.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea de revizuire a Constituției României intră în vigoare.

Pronunțată azi, 22 octombrie 2003.

La ședință au participat: Nicolae Popa - președinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokar Gabor, Petre Ninosu, Șerban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu, Ioan Vida - judecători.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat asistent,
Claudia Miu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...