Președintele României

Decretul nr. 89/2003 privind conferirea unor decorații naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 99 din Constituția României, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii și cultelor,

pentru prestigioasa carieră artistică și didactică în țară și peste hotare, prin care au contribuit la creșterea prestigiului școlii românești de muzică și coregrafie,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă național Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Ion Buzea;

- doamnei Lucia Stănescu.

Art. 2. -

Se conferă național Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Hary Adalbert;

- doamnei Gabriela Taub-Darvas;

- domnului Ion Iancu;

- domnului Kurt Mild;

- domnului Petru Sbîrcea;

- domnului Emil Simon.

Art. 3. -

Se conferă național Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnului Silviu-Gavril Bogdan;

- domnului Gheorghe Codrea;

- doamnei Niculina Mirea-Curta;

- domnului Viorel Gomboșiu;

- domnului Ioan Iercoșan;

- domnului Mihail Nemeș;

- domnului Titus Pauliuc.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 26 februarie 2003.

Nr. 89.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...