Surse de finanțare | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ARTICOLUL 13 Surse de finanțare

(1) C.N.V.M. se finanțează integral din venituri extrabugetare. Doctrină (1)

(2) Veniturile C.N.V.M. provin din: Modificări (1)

a) o cotă de 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe orice piață reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate; Modificări (1)

b) o cotă de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; Modificări (1)

c) o cotă de 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare; Modificări (1)

d) o cotă de 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare; Modificări (1)

e) tarife sau comisioane pentru tranzacțiile derulate pe piețele reglementate de instrumente financiare derivate;

f) tarife și comisioane percepute la activități pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual;

g) tarife percepute pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau terțe persoane;

h) penalități stabilite prin reglementări proprii ca sancțiuni patrimoniale;

i) donații;

j) activități de editură, publicitate, multiplicare;

k) orice alte surse legale.

(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor și veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și k) se stabilesc prin anexă la bugetul C.N.V.M., care se aprobă de Parlamentul României și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, Comisia Națională avalorilor Mobiliare se finanțează exclusiv din venituri extrabugetare, conform art. 13 alin. (1) din Statutul CNVM. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Statut:
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Cheltuieli
Personalul CNVM
Raportul anual de activitate
Măsuri asigurătorii și sancțiuni
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...