Reglementările CNVM | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 8 Reglementările C.N.V.M. Jurisprudență, Reviste (1)

Regulamentele și instrucțiunile stabilesc norme și reguli cu privire la aplicarea legilor specifice pieței de capital, a piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, organismelor de plasament colectiv, precum și instituțiilor și operațiunilor specifice acestora.

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Statutul legal
Obiective fundamentale
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Cheltuieli
Personalul CNVM
Raportul anual de activitate
Măsuri asigurătorii și sancțiuni
Reviste:
Opinie privind necesitatea adoptării unei noi legi a pieței de capital sau, cel puțin, modificarea substanțială a acestei legi
;
se încarcă...