Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ARTICOLUL 4 Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilități

(1) Durata mandatului de membru al C.N.V.M. este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit o singură dată. Modificări (1)

(2) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri comisiile parlamentare menționate la art. 3 alin. (2) vor propune Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

(3) Membrii C.N.V.M. trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, în vârstă de minimum 30 de ani, cu o bună reputație și pregătire profesională în domeniul economic sau juridic, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani. Modificări (1)

(4) Membrii C.N.V.M.: Modificări (1)

a) nu pot fi soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și nu se pot înrudi între ei; Modificări (1)

b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;

c) nu pot exercita o altă funcție remunerată, publică sau privată, cu excepția celor de cadru didactic universitar și de consultant sau expert al autorităților publice ori al organismelor internaționale; Modificări (1)

d) nu pot fi membri în consiliile de administrație, directori executivi, cenzori sau auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau Băncii Naționale a României ori acționari semnificativi la astfel de persoane juridice;

e) nu trebuie să fi fost declarați faliți; Modificări (1)

f) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

(5) Calitatea de membru al C.N.V.M. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, în condițiile alin. (1) și (2);

b) prin demisie;

c) prin revocare de către Parlament în următoarele situații: Modificări (1)

1. la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);

2. împotriva acestuia a fost pronunțată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

d) prin înlocuire, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(6) Membrii C.N.V.M. au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). Până la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
Statutul legal
Obiective fundamentale
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Cheltuieli
;
se încarcă...