Actele individuale emise de CNVM | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 9 Actele individuale emise de C.N.V.M. Jurisprudență

(1) Deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M. înființează instituții și organisme ori le dizolvă, acordă sau retrage autorizații, anulează ori confirmă acte ale agenților săi, deleagă ori retrage puteri, aprobă regulamente ale instituțiilor și organismelor pieței de valori mobiliare, aprobă sau respinge prospectele de ofertă publică, stabilește remunerarea membrilor și a personalului său, aprobă reglementările privind salarizarea personalului Bursei de Valori București ca instituție publică și dă interpretarea oficială a propriilor reglementări care guvernează piața de capital și piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate. Doctrină (1)

(2) Ordonanțele sunt acte prin care C.N.V.M. dă dispoziții privind prezentarea de documente, situații și informații, audieri, impune interdicții sau suspendări de autorizații ori activități, dispune anchete sau alte investigații, măsuri conservatorii, precum ridicarea și depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplică sancțiuni disciplinare și administrative. Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirmă ori recunoaște situații sau calități, raportări ori comunicări de date și informații. Jurisprudență

(4) Avizele sunt acte prin care C.N.V.M. formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare ori dă calificări privind piețele reglementate și instrumentele financiare.

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În cazul Regulamentului CNVM nr. 11/1997, cu privire la controlul respectării dispozițiilor legale în domeniul valorilor mobiliare, nu se pot identifica decât câteva norme contrare O.U.G. nr. 28/2002, O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului CNVM sau Legii nr. 297/2004, întrucât reglementează aspecte care nu sunt avute în vedere, decât în mod sumar și la nivel de principiu, de actele normative din cadrul legislației primare. Dimpotrivă, Regulamentul nr. 11/1997 face trimitere, spre exemplu, la oserie de acte individuale emise de către CNVM, ordonanțe, decizii, al căror obiectiv și caractere sunt explicitate în cadrul art. 9 alin. (1) și (2) din Statutul CNVM, fiind în deplină consonanță cu prevederile Regulamentului sus-menționat. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 9 alin. (2) din Statutul CNVM și al art. 11 pct. 3 din Regulamentul nr. 11/1997, audierea unei persoane se realizează la sediul CNVM în baza unei ordonanțe emise de către autoritatea pieței. [ Mai mult... ] 
Drepturile acționarilor, ediția 3
    Cu toate acestea, C.N.V.M. va putea să oblige emitentul, prin intermediul unei ordonanțe, motivate în fapt și în drept, emise în temeiul art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M., să disemineze public informația în vederea asigurării transparenței și integrității pieței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Statut:
Statutul legal
Obiective fundamentale
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Cheltuieli
Personalul CNVM
Raportul anual de activitate
Măsuri asigurătorii și sancțiuni
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...