Prestări de servicii în zootehnie | Hotărâre 1188/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Prestări de servicii în zootehnie

Art. 7. - Modificări (1)

Potrivit domeniului său de activitate, în condițiile legii și cu respectarea legislației în domeniul concurențial, Agenția efectuează contra cost:

a) în laboratoarele proprii, analiza laptelui crud, în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor;

b) în laboratoarele proprii, teste de biologie moleculară pentru domeniul de activitate al Agenției; Derogări (1)

c) analize, teste și expertize în laboratorul național de referință pentru verificarea parametrilor fizico-chimici și de calitate a laptelui și a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri;

d) la solicitarea beneficiarilor, expertiza materialului seminal, certifică prin buletine oficiale de analiză și expertiză calitatea materialului seminal;

e) analiza calității furajelor în laboratoare proprii, la cererea crescătorilor de animale, pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare și conservare.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Agenția eliberează, contra cost, certificate de origine/declarații de origine sau duplicate ale acestora pentru rasele de animale înscrise în registrele genealogice pe rase conduse de Agenție, precum și pașapoarte duplicat și înlocuitor pentru ecvidee.

(2) Agenția produce agent criogenic lichid cu instalațiile proprii, agent necesar pentru funcționarea băncii naționale de gene animale, și livrează contra cost agent criogenic lichid.

(3) Agenția organizează și desfășoară, contra cost, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare, specializare și perfecționare profesională în cadrul Centrului Național de Formare Profesională în Zootehnie.

(4) Agenția asigură, contra cost, posibilitatea utilizării aplicației informatice Sistemul informatic pentru conservarea și ameliorarea speciilor de animale - SICASA de către asociațiile crescătorilor de animale acreditate/autorizate de către Agenție și de către alte entități.

(5) Agenția poate da spre închiriere bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, conform legislației în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1188/2014:
Dispoziții generale
Inspecția în zootehnie
Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie
Monitorizări, baze de date în zootehnie
Prestări de servicii în zootehnie
Structura organizatorică și conducerea Agenției
Dispoziții finale
;
se încarcă...