Inspecția în zootehnie | Hotărâre 1188/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Inspecția în zootehnie

Art. 4. -

În domeniul inspecției în zootehnie, Agenția are următoarele atribuții, în condițiile legii:

a) întocmește planul anual de inspecții, verificare și control în funcție de obiective, activități specifice, termene, reglementări legislative și proceduri de lucru, care se aprobă prin decizie a directorului general;

b) controlează întreaga activitate de reproducție și ameliorare a animalelor de interes zooeconomic, identificarea și înregistrarea ecvideelor, identificarea stupilor și stupinelor, conservarea patrimoniului genetic în zootehnie, importul- exportul de material biologic de reproducție;

c) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare și înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare și conservare;

d) controlează modul de implementare și realizare a programelor de ameliorare și conservare elaborate de către asociațiile/organizațiile de crescători acreditate pentru înființarea și conducerea registrelor genealogice; Modificări (1)

e) controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanțelor și corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producțiilor; Modificări (1)

f) controlează îndeplinirea și respectarea condițiilor de autorizare și/sau acreditare a organizațiilor și/sau asociațiilor implicate în organizarea și desfășurarea activităților de ameliorare și reproducție la animale; Modificări (1)

g) controlează stațiunile de testare a performanțelor în care se testează linii, rase și noi creații biologice în vederea omologării;

h) efectuează controale tematice în târguri și oboare de animale, în trafic sau exploatațiile de animale;

i) organizează și efectuează inspecția controlului oficial al producțiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanțe proprii și descendenți, pe diferite etape de selecție, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă; Modificări (1)

j) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecție, de reproducție și stațiile de incubație, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă;

k) verifică corectitudinea înscrisurilor în evidențele zootehnice și cărțile de rasă, în scopul evaluării corecte și îmbunătățirii genetice a populațiilor de animale și al conservării patrimoniului genetic;

l) reprezintă organul abilitat de stat în domeniu care constată și dispune sancțiuni conform legislației zootehnice și actelor normative în vigoare, retrage acreditările și autorizările asociațiilor/organizațiilor care refuză ori ignoră deliberat condițiile pentru care au fost autorizate/acreditate. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1188/2014:
Dispoziții generale
Inspecția în zootehnie
Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie
Monitorizări, baze de date în zootehnie
Prestări de servicii în zootehnie
Structura organizatorică și conducerea Agenției
Dispoziții finale
;
se încarcă...