Art 9 Structura organizatorică și conducerea Agenției | Hotărâre 1188/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Structura organizatorică și conducerea Agenției -
Art. 9. -

(1) Reorganizarea, dezvoltarea și funcționarea Băncii naționale de gene animale ca un compartiment strategic funcțional al Agenției se stabilește prin decizie a directorului general și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare, specializare și perfecționare profesională se stabilesc prin decizie a directorului general, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Agenția reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în organizațiile internaționale de profil zootehnic la care este afiliată ca membru cu drepturi depline, cu respectarea tuturor obligațiilor față de acestea.

(4) În cadrul Agenției funcționează, la nivel de compartiment, Centrul național de recoltare, examinare, prelucrare, stocare, însămânțare artificială și biotehnologii de reproducție la specia cabaline.

(5) Agenția colaborează cu unități din domeniul cercetării zootehnice și cu alte autorități ale statului în elaborarea și implementarea de programe în domeniul zootehnic. Modificări (1)

(6) Agenția coordonează, organizează și participă la manifestări expoziționale și științifice agricole și zootehnice cu participare națională și internațională.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1188/2014:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Inspecția în zootehnie
Art 5 Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie
Art 6 Monitorizări, baze de date în zootehnie
Art 7 Prestări de servicii în zootehnie
Art 8 Prestări de servicii în zootehnie
Art 9 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 10 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 11 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 12 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 13 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 14 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 15 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
;
se încarcă...