Art 3 Dispoziții generale | Hotărâre 1188/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3. -

În exercitarea funcțiilor sale, Agenția are, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

a) organizează și efectuează inspecția de stat în zootehnie;

b) coordonează și îndrumă tehnic la nivel național exploatarea, ameliorarea și reproducția animalelor, conservarea și managementul durabil al resurselor genetice la animale și alte specii de interes zooeconomic;

c) controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislației în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii și prim-cumpărătorii de lapte; Modificări (1)

d) efectuează analize, teste și expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

e) propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru transpunerea legislației comunitare în legislația națională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice și metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

f) coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de zootehnie, administrează bazele de date naționale din domeniul său de activitate;

g) coordonează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, organizează și efectuează activitatea de identificare și înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite și eliberează pașapoartele pentru toate ecvideele;

h) menține conducerea registrelor genealogice la specii și rase de animale până în momentul acreditării asociațiilor sau organizațiilor, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în domeniu; Modificări (1)

i) asigură reorganizarea, dezvoltarea și funcționarea băncii naționale de gene animale pentru menținerea biodiversității genetice, prin recoltare și depozitare de material genetic de la reproducători valoroși din populațiile active și aflate, în conservare;

j) elaborează, redactează și tipărește cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book-ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicații tehnice de specialitate și alte tipărituri și publicații în domeniul de activitate al Agenției, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;

k) asigură informarea fermierilor și a potențialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie și expertiza de specialitate pentru implementare;

l) desfășoară activități delegate de la agențiile de plăți acreditate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1188/2014:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Inspecția în zootehnie
Art 5 Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie
Art 6 Monitorizări, baze de date în zootehnie
Art 7 Prestări de servicii în zootehnie
Art 8 Prestări de servicii în zootehnie
Art 9 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 10 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 11 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 12 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 13 Structura organizatorică și conducerea Agenției
;
se încarcă...