Art 14 Structura organizatorică și conducerea Agenției | Hotărâre 1188/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Structura organizatorică și conducerea Agenției -
Art. 14. -

(1) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 356. Modificări (1)

(2) Personalul din cadrul Agenției este constituit din funcționari publici și personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3) Numărul posturilor cu atribuții de inspecție în domeniul zootehniei și inspecția carcaselor care se preiau din cadrul fiecărei direcții pentru agricultură județene și a municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Structura organizatorică, numărul posturilor, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

(6) Salarizarea personalului Agenției se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1188/2014:
Art 4 Inspecția în zootehnie
Art 5 Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie
Art 6 Monitorizări, baze de date în zootehnie
Art 7 Prestări de servicii în zootehnie
Art 8 Prestări de servicii în zootehnie
Art 9 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 10 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 11 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 12 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 13 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 14 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 15 Structura organizatorică și conducerea Agenției
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
;
se încarcă...