Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R2195

Modificări (...), Referințe (3), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 16 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 JO L 329 din 17.12.2003

Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 JO L 74 din 15.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 JO L 188 din 18.7.2009

rectificat prin:

Rectificare, JO L 256, 30.9.2010

Rectificare, JO L 322, 8.12.2010

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis și transparent al achizițiilor publice în Europa. Impactul său asupra calității anunțurilor și timpului necesar publicării acestora reprezintă o restricție de facto a accesului agenților economici la contractele de achiziții publice.

(2) În Recomandarea 96/527/CE, Comisia invita entitățile și autoritățile contractante să utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achiziții, Vocabularul comun privind achizițiile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecvări a acestora la specificul sectorului achizițiilor publice.

(3) Este necesară standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achizițiile publice, a referințelor utilizate de către autoritățile și entitățile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziții.

(4) Statele membre au nevoie de un sistem de referință unic care să utilizeze aceeași descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunității, precum și același cod alfanumeric corespunzător și care să permită astfel depășirea barierelor lingvistice la nivel comunitar.

(5) Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un sistem unic de clasificare pentru achizițiile publice, a cărui punere în aplicare este reglementată de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...