Situația creanțelor preluate prin cesionare (la cost de achiziție) la data de | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL 6 Note explicative la situațiile financiare anuale - SECȚIUNEA 6.3 Prezentarea de informații suplimentare de către entitățile mijlocii și mari, precum și de către entitățile de interes public - 470. - (1) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public care preiau creanțe potrivit pct. 333 alin. (1) prezintă în notele explicative la situațiile financiare anuale informații aferente creanțelor preluate prin cesionare, astfel: - b) modificările valorii creanțelor evidențiate în conturi în afara bilanțului (contul 809 "Creanțe preluate prin cesionare"), după cum urmează: -
Situația creanțelor preluate prin cesionare (la valoare nominală) la data de

CAPITOLUL 6 Note explicative la situațiile financiare anuale - SECȚIUNEA 6.3 Prezentarea de informații suplimentare de către entitățile mijlocii și mari, precum și de către entitățile de interes public - 470. - (1) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public care preiau creanțe potrivit pct. 333 alin. (1) prezintă în notele explicative la situațiile financiare anuale informații aferente creanțelor preluate prin cesionare, astfel: - a) modificările valorii creanțelor evidențiate în conturi bilanțiere (contul 461 "Debitori diverși"), după cum urmează: -
Situația creanțelor preluate prin cesionare (la cost de achiziție) la data de . . .

- lei -
Creanțe Sold creanțe la începutul exercițiului financiar Creanțe preluate în cursul exercițiului financiar Creanțe cedate terților în cursul exercițiului financiar Creanțe încasate în cursul exercițiului financiar direct de la debitor, din care: Creanțe trecute pe cheltuieli în cursul exercițiului financiar datorită imposibilității încasării Sold creanțe la sfârșitul exercițiului financiar
evidențiate anterior în conturi bilanțiere (contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct) încasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 "Alte venituri din exploatare"/analitic distinct)
0 1 2 3 4 5 6 7 = 1 + 2 - 3 - 4 - 6

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...