Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL 13 Raportarea plăților efectuate către guverne -
← SECȚIUNEA 133 Conținutul raportului
CAPITOLUL 13 Raportarea plăților efectuate către guverne -
SECȚIUNEA 135 Publicarea →

SECȚIUNEA 13.4 Raportul consolidat asupra plăților către guverne

587. -

(1) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră sub incidența legislației naționale, au obligația de a întocmi un raport consolidat asupra plăților efectuate către guverne în conformitate cu pct. 582-586 dacă, în calitate de societăți-mamă, au obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate în conformitate cu secțiunea 8.2 "Obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate".

(2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele sale este activă în industria sau în sectorul menționat. Filialele avute în vedere în acest scop sunt aceleași cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate. Ca urmare, perimetrul de consolidare stabilit potrivit cap. 8 "Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate" este folosit și pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.

(3) Societatea-mamă și filialele au semnificația prevăzută de secțiunea 1.2 "Definiții".

588. -

(1) Raportul consolidat cuprinde numai plățile către guverne rezultate în urma operațiunilor de extracție și/sau de exploatare forestieră.

(2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, își desfășoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secțiune sunt avute în vedere plățile corespunzătoare participației deținute în acea entitate controlată în comun.

589. -

(1) Obligația de a întocmi raportul consolidat menționat la pct. 587 nu se aplică:

a) unei societăți-mamă a unui grup din categoria grupurilor mici și mijlocii, așa cum acestea sunt definite la pct. 10 alin. (2), cu excepția cazului în care o entitate afiliată este entitate de interes public; și

b) unei societăți-mamă reglementate de legislația națională, care este ea însăși filială, dacă societatea-mamă a acesteia se află sub incidența legislației naționale.

(2) Dacă un grup din categoria grupurilor mici și mijlocii include o entitate de interes public, întregul grup este tratat ca fiind grup mare. În acest caz, în scopul aplicării prezentei secțiuni, societatea-mamă a grupului are obligația de a întocmi raport consolidat asupra plăților către guverne.

590. -

(1) O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusă din raportul consolidat asupra plăților către guverne dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

a) restricții severe pe termen lung împiedică în mod substanțial exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entității în cauză;

b) în cazuri extrem de rare în care informațiile necesare pentru întocmirea raportului consolidat asupra plăților către guverne în conformitate cu prezentele reglementări nu pot fi obținute fără cheltuieli disproporționate sau întârzieri nejustificate;

c) acțiunile sau părțile sociale ale entității în cauză sunt deținute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare.

(2) Scutirile menționate la alin. (1) se aplică numai dacă sunt utilizate și în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate.

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...