CAPITOLUL 6 Note explicative la situațiile financiare anuale - SECȚIUNEA 6.3 Prezentarea de informații suplimentare de către entitățile mijlocii și mari, precum și de către entitățile de interes public - 470. - (1) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public care preiau creanțe potrivit pct. 333 alin. (1) prezintă în notele explicative la situațiile financiare anuale informații aferente creanțelor preluate prin cesionare, astfel: - a) modificările valorii creanțelor evidențiate în conturi bilanțiere (contul 461 "Debitori diverși"), după cum urmează: -
← Situația creanțelor preluate prin cesionare (la cost de achiziție) la data de
CAPITOLUL 6 Note explicative la situațiile financiare anuale - SECȚIUNEA 6.3 Prezentarea de informații suplimentare de către entitățile mijlocii și mari, precum și de către entitățile de interes public - 471. - În notele explicative la situațiile financiare, entitățile mijlocii și mari, precum și societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome prezintă, pe lângă informațiile cerute conform secțiunii 6.2 "Conținutul notelor explicative la situațiile financiare anuale pentru toate entitățile" și oricăror altor dispoziții ale prezentelor reglementări, informații referitoare la următoarele: - c) atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la prețul de achiziție sau la costul de producție: - (i) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate: -
valoarea justă a instrumentelor, dacă această valoare poate fi determinată prin una din metodele prevăzute la pct 121 alin (1) lit a); și →

Situația creanțelor preluate prin cesionare (la valoare nominală) la data de . . .

- lei -
Creanțe Sold creanțe la începutul exercițiului financiar Creanțe preluate în cursul exercițiului financiar Creanțe scoase din evidența extracontabilă în cursul exercițiului financiar, din care: Sold creanțe la sfârșitul exercițiului financiar
scoase din evidență ca urmare a încasării direct de la debitor cedate terților în cursul exercițiului financiar scoase din evidență datorită imposibilității încasării
0 1 2 3 4 5 6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...