Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014

Modificări (8), Referințe (3), Reviste (21), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- plăți efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele plătite pentru acțiuni proprii răscumpărate (109);

- valoarea sconturilor reținute de bănci (667);

- sumele achitate reprezentând contribuția la asigurările sociale și la asigurările sociale de sănătate (431);

- sumele achitate reprezentând contribuția entității și a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);

- sumele virate reprezentând contribuția unității la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);

- sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);

- plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorate și a taxei pe valoarea adăugată plătite în vamă (4423, 4426);

- plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);

- plățile efectuate către organismele publice privind taxele și vărsămintele asimilate datorate (447);

- plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate (446, 448);

- sumele achitate acționarilor/asociaților (455, 456);

- sumele achitate acționarilor/asociaților din dividendele cuvenite (457);

- taxele de mediu achitate (652);

- sumele achitate creditorilor diverși (462);

- restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);

- plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități (481, 482);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităților aflate în conturi la bancă în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);

- diferențele nefavorabile, aferente operațiunilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).

Soldul debitor reprezintă disponibilitățile în lei și în valută, iar soldul creditor creditele primite.

Contul 518 "Dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor datorate, precum și a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilităților aflate în conturile curente.

Dobânzile datorate și cele de încasat, aferente exercițiului în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncțional.

În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile de încasat aferente disponibilităților aflate în conturile curente (766);

- dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (512).

În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666);

- dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturile curente (512).

Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor acordate de bănci pe termen scurt.

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.

În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).

În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).

Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

GRUPA 53 "CASA"

Din grupa 53 "Casa" fac parte:

Contul 531 "Casa"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casieria entității, precum și a mișcării acestuia, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate.

Contul 531 "Casa" este un cont de activ.

În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează:

- sumele ridicate de la bănci (581);

- sumele încasate de la clienți (411);

- sumele încasate de la acționari/asociați și din operațiuni în participație (455, 458);

- sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);

- debite încasate de la salariați și debitori diverși (428, 461);

- sumele încasate de la creditori diverși (462);

- sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);

- sumele încasate și necuvenite unității (473);

- sumele virate unității de către subunități (în contabilitatea unității) sau subunităților de către unitate (în contabilitatea subunităților) (481, 482);

- sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);

- sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor și alte activități (704, 707, 708, 4427);

- sumele încasate din studii, redevențe, locații de gestiune și chirii (705, 706);

- sumele încasate din despăgubiri și alte venituri din exploatare (758);

- câștigul rezultat din vânzarea investițiilor pe termen scurt la un preț de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităților în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).

În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează:

- depunerile de numerar la bănci (581);

- costul de achiziție al investițiilor financiare cumpărate în numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);

- plățile efectuate către furnizori (401, 404);

- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);

- plăți ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității (201);

- sumele achitate colaboratorilor (401);

- plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități (481, 482);

- sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevențele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detașări, transferări, taxe poștale și taxe de telecomunicații, sume achitate pentru alte servicii executate de terți (612, 613, 622 la 626, 628);

- plățile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);

- sumele achitate terților reprezentând rețineri sau popriri din remunerații (427);

- sumele plătite din operațiuni în participație (458);

- sumele restituite asociaților/acționarilor (455, 456);

- dividendele plătite acționarilor/asociaților (457);

- sumele achitate creditorilor diverși (462);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele încasate și necuvenite unității (473);

- plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități, precum și între subunități (481, 482);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

- plățile în numerar reprezentând alte valori achiziționate (532);

- avansurile de trezorerie acordate (542);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităților în valută existente la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665).

Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.

Contul 532 "Alte valori"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum și a mișcării acestora.

Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.

În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă și a altor valori, achiziționate (401, 531, 542).

În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate (302, 428, 624, 625, 626);

- valoarea tichetelor de masă acordate salariaților (642).

Soldul contului reprezintă alte valori existente.

GRUPA 54 "ACREDITIVE"

Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:

Contul 541 "Acreditive"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților.

Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.

În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:

- valoarea acreditivelor deschise la dispoziția terților (581);

- diferențele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).

În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:

- sumele plătite terților sau virate în conturile de disponibilități ca urmare a încetării valabilității acreditivului (401, 404, 581);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise în bănci, existente.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența avansurilor de trezorerie.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.

În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie acordate (531);

- diferențele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).

În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie justificate prin achiziția de stocuri, inclusiv diferențele de preț nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401);

- cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie și apă, întreținere și reparații, primele de asigurare, studii și cercetare executate de terți, comisioane și onorarii, protocol, reclamă și publicitate, transport de bunuri, deplasări, poștale și telecomunicații, alte servicii executate de terți (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);

- sume reprezentând avansuri nejustificate (428);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanțului (461, 428);

- sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);

- sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"

Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:

Contul 581 "Viramente interne"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența viramentelor de disponibilități între conturile de trezorerie.

Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.

În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:

- sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531, 541).

În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:

- sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541).

De regulă, contul nu prezintă sold.

GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"

Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:

591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate";

595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate";

596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor";

598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate".

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor financiare la entități afiliate, a obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și a altor investiții financiare și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.

Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

În creditul conturilor din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).

În debitul conturilor din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).

Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei.

CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" și 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite".

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcție de activ, cu excepția contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcție de pasiv.

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, pentru operațiunile în participație, cu sumele transmise pe bază de decont.

La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere (121).

GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"

Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu materiile prime.

În debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum și cele aflate la terți și a diferențelor de preț nefavorabile, aferente (301, 308, 351);

- valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu materialele consumabile.

În debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum și a celor aflate la terți și a diferențelor de preț nefavorabile aferente (302, 308, 351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);

- valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar la darea în folosință a acestora.

În debitul contului 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile și a celor aflate la terți și a diferențelor de preț nefavorabile, aferente (303, 308, 351);

- valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, în cazul folosirii inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind materialele nestocate.

În debitul contului 604 "Cheltuieli privind materiale nestocate" se înregistrează:

- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408);

- sume în curs de clarificare (473);

- valoarea materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contul 605 "Cheltuieli privind energia și apa"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind consumurile de energie și apă.

În debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia și apa" se înregistrează:

- valoarea consumurilor de energie și apă (401, 408, 471, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu animalele și păsările ieșite din unitate.

În debitul contului 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- valoarea la preț de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor vândute, constatate lipsă la inventar, precum și diferențele de preț nefavorabile, aferente (361, 368);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind mărfurile.

În debitul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se înregistrează:

- valoarea mărfurilor vândute, constatate lipsă la inventar, depreciate ireversibil (371);

- valoarea mărfurilor și a produselor aflate la terți pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lipsă la inventar (354, 357);

- valoarea mărfurilor achiziționate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind ambalajele.

În debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se înregistrează:

- valoarea ambalajelor aflate în consignație la terți, pentru care au fost emise documentele de vânzare (358);

- valoarea la preț de înregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum și a diferențelor de preț nefavorabile, aferente (381, 388);

- valoarea ambalajelor achiziționate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate (409);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 609 "Reduceri comerciale primite"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale primite ulterior facturării.

În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează:

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării și care nu corectează costul stocurilor la care se referă (401).

GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI"

Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți" fac parte:

Contul 611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile executate de terți.

În debitul contului 611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile" se înregistrează:

- valoarea lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți (401, 408, 471, 512, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile.

În debitul contului 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile" se înregistrează:

- cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile datorate sau plătite (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu primele de asigurare.

În debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se înregistrează:

- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu studiile și cercetările.

În debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările" se înregistrează:

- valoarea studiilor și a cercetărilor executate de terți (401, 408, 471, 512, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu pregătirea personalului.

În debitul contului 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului" se înregistrează:

- sumele reprezentând cheltuielile cu pregătirea personalului (401).

GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI"

Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" fac parte:

Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu colaboratorii.

În debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se înregistrează:

- sumele datorate colaboratorilor pentru prestațiile efectuate (401, 471);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele și onorariile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum și a altor cheltuieli similare.

În debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele și onorariile" se înregistrează:

- sumele datorate privind comisioanele și onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate.

În debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate care privesc acțiunile de protocol, reclamă și publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind transportul de bunuri și personal, executate de terți.

În debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum și pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu deplasările, detașările și transferările personalului.

În debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor poștale și a taxelor de telecomunicații.

În debitul contului 626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații" se înregistrează:

- valoarea serviciilor poștale și a taxelor de telecomunicații datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate.

În debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate" se înregistrează:

- valoarea serviciilor bancare și asimilate plătite (471, 512);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor cheltuieli cu serviciile executate de terți.

În debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" se înregistrează:

- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terți (401, 408, 471, 512, 531, 542);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"

Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" face parte:

Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

În debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (4426);

- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor și serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depășesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum și cea aferentă bunurilor și serviciilor acordate salariaților sub forma avantajelor în natură (4427);

- decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cum sunt: diferențele de preț la gaze și țiței obținute din producția internă, impozitul pe clădiri și impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum și alte impozite și taxe (446);

- datoriile și vărsămintele de efectuat către alte organisme publice, potrivit legii (447);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu salariile personalului.

În debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se înregistrează:

- valoarea salariilor și a altor drepturi cuvenite personalului (421);

- drepturi de personal pentru care nu s-au întocmit statele de plată, aferente exercițiului încheiat (428).

Contul 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu avantajele în natură, respectiv cu tichetele de masă, de vacanță, de creșă și cadou acordate salariaților, potrivit legii.

În debitul contului 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților" se înregistrează:

- contravaloarea avantajelor în natură acordate salariaților (421);

- valoarea tichetelor acordate salariaților (532).

Contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.

În debitul contului 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii" se înregistrează:

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaților (103).

Contul 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.

În debitul contului 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" se înregistrează:

- valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate acestora (424).

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind asigurările și protecția socială.

În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială" se înregistrează:

- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecția socială (423);

- contribuția unității la asigurările sociale și de sănătate (431);

- contribuția unității la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437);

- contribuția unității la fondurile de pensii facultative (438);

- contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);

- contribuția unității la asigurările de viață (438).

GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

Contul 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător, aferente perioadei.

În debitul contului 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător" se înregistrează:

- taxele de mediu achitate (5121);

- certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate (401);

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471).

Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența pierderilor din creanțe.

În debitul contului 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși" se înregistrează:

- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidență a clienților incerți sau a debitorilor (411, 451, 453, 461);

- diferența dintre valoarea creanțelor cedate în schimbul titlurilor primite și valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri (411).

Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența descreșterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

În debitul contului 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (211 la 217).

Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor cheltuieli de exploatare.

În debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților, datorate sau plătite terților și bugetului (401, 404, 448, 462, 408, 512);

- valoarea donațiilor acordate (301, 302, 303, 345, 347, 371, 381, 512, 531);

- valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 206, 2071, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);

- valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidență (231, 235);

- valoarea stocurilor distruse prin calamități (301, 302, 303, 341, 345, 347, 361, 371, 381);

- sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanțe față de clienți, debitori diverși etc. (411, 461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele prescrise sau anulate);

- cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

Contul 663 "Pierderi din creanțe legate de participații"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența pierderilor din creanțe imobilizate.

În debitul contului 663 "Pierderi din creanțe legate de participații" se înregistrează:

- valoarea pierderilor din creanțe imobilizate (267).

Contul 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind investițiile financiare cedate.

În debitul contului 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (261, 262, 263, 265);

- pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (501, 506, 508).

Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind diferențele de curs valutar.

În debitul contului 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar" se înregistrează:

- diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanțelor în valută (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanțelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (267, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);

- diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a disponibilităților bancare în valută, a disponibilităților în valută existente în casierie, precum și a depozitelor și altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508);

- diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor și avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542);

- diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participații într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (107);

- diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină (103).

Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind dobânzile.

În debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (168);

- dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (404);

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);

- valoarea dobânzilor cuvenite acționarilor/asociaților pentru disponibilitățile lăsate temporar la dispoziția entității (455);

- valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471);

- valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (512);

- valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind sconturile acordate clienților, debitorilor sau băncilor.

În debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se înregistrează:

- valoarea sconturilor acordate clienților, debitorilor sau reținute de bănci (411, 461, 511, 512).

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" funcționează similar celorlalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".

În debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se înregistrează:

- diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 462, 512);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (167);

- diferențele nefavorabile aferente clienților și debitorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 461);

- diferențele nefavorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 512);

- diferențe nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun, precum și a creanțelor imobilizate, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267);

- diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (501, 506);

- partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exercițiul financiar curent de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalență a participațiilor deținute de investitor în aceste entități (264).

GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere.

În debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151);

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale și corporale (280, 281);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial (2071);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de execuție, constituite sau majorate (391 la 398);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor neîncasabile și a clienților dubioși, rău-platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (491, 496).

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

- valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate (169);

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări din cadrul grupului și cu acționarii/asociații, constituite sau majorate (495);

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598);

- valoarea actualizării provizioanelor (151).

GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE"

Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite" fac parte:

Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu impozitul pe profit.

În debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se înregistrează:

- valoarea impozitului pe profit (441).

Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi și a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.

În debitul contului 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" se înregistrează:

- valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (441).

CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"

Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri netă", 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție", 72 "Venituri din producția de imobilizări", 74 "Venituri din subvenții de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare" și 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare".

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcție de pasiv. Fac excepție conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcție de activ, și cele din grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție", care sunt bifuncționale.

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operațiuni de participație transferate coparticipanților.

La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere (121).

GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETĂ"

Din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" fac parte:

Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole și a activelor biologice de natura stocurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența vânzărilor de produse finite, produse agricole și active biologice de natura stocurilor.

În creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole și a activelor biologice de natura stocurilor" se înregistrează:

- prețul de vânzare al produselor finite, produselor agricole și al activelor biologice de natura stocurilor, vândute clienților (411);

- prețul de vânzare al produselor finite, produselor agricole și al activelor biologice de natura stocurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din vânzarea semifabricatelor.

În creditul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se înregistrează:

- prețul de vânzare al semifabricatelor, vândute clienților (411);

- prețul de vânzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din vânzarea produselor reziduale.

În creditul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se înregistrează:

- prețul de vânzare al produselor reziduale, vândute clienților (411);

- prețul de vânzare al produselor reziduale pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 704 "Venituri din servicii prestate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din servicii prestate.

În creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se înregistrează:

- tarifele serviciilor prestate, facturate clienților (411);

- tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472);

- tarifele serviciilor prestate, încasate în numerar (531);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 705 "Venituri din studii și cercetări"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din studii și cercetări.

În creditul contului 705 "Venituri din studii și cercetări" se înregistrează:

- valoarea studiilor și a contractelor de cercetare, facturate clienților (411);

- valoarea studiilor și a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- valoarea studiilor și a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 706 "Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din redevențe, locații de gestiune și chirii.

În creditul contului 706 "Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii" se înregistrează:

- valoarea redevențelor pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriași (411);

- valori primite de la terți privind locații de gestiune, licențe, brevete și alte drepturi similare (461);

- valoarea redevențelor pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune și a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale entității (428);

- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472);

- sumele încasate reprezentând valoarea redevențelor cuvenite pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune și a chiriilor, precum și pentru folosirea brevetelor, mărcilor și a altor drepturi similare (512, 531);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din vânzarea mărfurilor.

În creditul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se înregistrează:

- prețul de vânzare al mărfurilor, vândute clienților (411);

- prețul de vânzare al mărfurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor (531);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 708 "Venituri din activități diverse"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din diverse activități, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziția terților a personalului unității, venituri din valorificarea ambalajelor, precum și alte venituri realizate din relațiile cu terții.

În creditul contului 708 "Venituri din activități diverse" se înregistrează:

- sumele facturate clienților, reprezentând venituri din activități diverse (411);

- sumele datorate de clienți, pentru care nu s-au întocmit facturi (418);

- sumele datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru acesta și care se fac venituri ale entității (428);

- sumele încasate de la terți, reprezentând venituri din activități diverse (512, 531);

- venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienți (419);

- sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Contul 709 "Reduceri comerciale acordate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează:

- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (411).

GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE"

Din grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție" fac parte:

Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența costului de producție al produselor stocate, precum și variația acestuia.

În creditul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se înregistrează:

- la sfârșitul perioadei, costul produselor în curs de execuție (331);

- costul de producție sau prețul de înregistrare al produselor obținute, la finele perioadei, constatate plus la inventar (341 la 347);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile (costul de producție este mai mare decât prețul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producție proprie (348);

- costul de producție sau prețul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obținute din producție proprie, diferențele de preț aferente, precum și sporurile de greutate și plusurile la inventar (361, 368).

În debitul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se înregistrează:

- reluarea produselor în curs de execuție, la începutul perioadei (331);

- costul de producție sau prețul de înregistrare al produselor vândute, constatate lipsă la inventar (341 la 347);

- diferențele de preț în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieșite din gestiune (348);

- costul de producție sau prețul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor lipsă la inventar, precum și diferențele de preț aferente (361, 368).

Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența costului de producție al serviciilor în curs de execuție, precum și variația acestuia.

În creditul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție" se înregistrează:

- la sfârșitul perioadei, costul serviciilor în curs de execuție (332);

În debitul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție" se înregistrează:

- reluarea serviciilor în curs de execuție, la începutul perioadei (332).

GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI"

Din grupa 72 "Venituri din producția de imobilizări" fac parte:

Contul 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din producția de imobilizări necorporale.

În creditul contului 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 206, 208).

Contul 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din producția de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare.

În creditul contului 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" se înregistrează:

- costul de producție al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231);

- costul de producție al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont propriu, precum și al investițiilor efectuate la cele existente (231).

Contul 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din producția de investiții imobiliare.

În creditul contului 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare" se înregistrează:

- valoarea investițiilor imobiliare realizate pe cont propriu (235).

GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE"

Din grupa 74 "Venituri din subvenții de exploatare" face parte:

Contul 741 "Venituri din subvenții de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența subvențiilor cuvenite entității în schimbul respectării anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

În creditul contului 741 "Venituri din subvenții de exploatare" se înregistrează:

- subvențiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445);

- subvenții pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472).

GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:

Contul 754 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor reactivate privind clienții și debitorii diverși.

În creditul contului 754 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși" se înregistrează:

- veniturile din creanțele reactivate (411, 461, 451, 453).

Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creșterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

În creditul contului 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- valoarea creșterii față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (211 la 217).

Contul 758 "Alte venituri din exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activității de exploatare.

În creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se înregistrează:

- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (461);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți (411, 451, 453, 461, 418);

- cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate sau la scoaterea din evidență a activelor (475);

- bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);

- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);

- drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);

- sumele cuvenite unității, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite și taxe (448);

- prețul de vânzare al imobilizărilor necorporale și corporale cedate (451, 453, 461);

- diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entități și valoarea mărfurilor care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii față de furnizori, creditori diverși, acționari/asociați (401, 404, 462, 455, 457 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele respective);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de șomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"

Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:

Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din dividende aferente imobilizărilor financiare.

În creditul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare" se înregistrează:

- dividendele de încasat/încasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512).

Contul 762 "Venituri din investiții financiare pe termen scurt"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din investiții financiare pe termen scurt.

În creditul contului 762 "Venituri din investiții financiare pe termen scurt" se înregistrează:

- dividendele de încasat/încasate, aferente investițiilor financiare pe termen scurt (451, 461, 512).

Contul 764 "Venituri din investiții financiare cedate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor rezultate din vânzarea investițiilor financiare.

În creditul contului 764 "Venituri din investiții financiare cedate" se înregistrează:

- prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (451, 453, 461);

- câștigul rezultat din vânzarea investițiilor pe termen scurt la un preț de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (461, 512, 531).

Contul 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din diferențe de curs valutar.

În creditul contului 765 "Venituri din diferențe de curs valutar" se înregistrează:

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanțelor în valută (512, 531);

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanțelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (267, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută, și evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509);

- diferențele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităților în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum și a depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542);

- diferențele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participații într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare (107);

- diferențele favorabile de curs valutar înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină (103).

Contul 766 "Venituri din dobânzi"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, inclusiv dobânda aferentă creanțelor imobilizate.

În creditul contului 766 "Venituri din dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate entităților afiliate, entităților asociate și entităților controlate în comun (451, 453);

- dobânda aferentă creanțelor imobilizate (267, 512);

- dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverși (461);

- dobânzile primite, aferente disponibilităților aflate în conturi curente (512);

- dobânzi de primit aferente disponibilităților aflate în conturi curente (518);

- valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate (472).

Contul 767 "Venituri din sconturi obținute"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din sconturile obținute de la furnizori și alți creditori.

În creditul contului 767 "Venituri din sconturi obținute" se înregistrează:

- valoarea sconturilor obținute de la furnizori sau alți creditori (401, 404, 462, 512).

Contul 768 "Alte venituri financiare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor primite ca urmare a majorării capitalului social, prin încorporarea profitului, precum și a celorlalte venituri financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 768 "Alte venituri financiare" funcționează similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".

În creditul contului 768 "Alte venituri financiare" se înregistrează:

- valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entității la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor (261, 262, 263, 265);

- diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entități și valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);

- diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu creanțe la capitalul altor entități și valoarea creanțelor care fac obiectul participației (261, 262, 263, 265);

- valoarea titlurilor imobilizate primite fără plată, potrivit legii (261, 262, 263, 265);

- contravaloarea acțiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii (501);

- diferențele favorabile aferente furnizorilor și creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 462);

- diferențele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (167);

- diferențele favorabile aferente clienților și debitorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 461, 512);

- diferențe favorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun, cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453);

- diferențele favorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun, precum și a creanțelor imobilizate, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267, 512);

- diferențele favorabile din evaluarea, la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (501, 506);

- partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exercițiul financiar curent de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalență a participațiilor deținute de investitor în aceste entități (264).

GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"

Din grupa 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

Contul 781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor obținute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, a activelor circulante, precum și a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ.

În creditul contului 781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție (391 la 398);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - clienți (491, 496);

- cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075).

Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.

În creditul contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (495);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598).

CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanțului" și grupa 89 "Bilanț".

Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanțului" se folosește metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul și creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente.

Conturile din grupa 89 "Bilanț" funcționează în partidă dublă, intrând în corespondență cu conturile de activ și de pasiv.

GRUPA 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI"

Din grupa 80 "Conturi în afara bilanțului" fac parte:

Contul 801 "Angajamente acordate"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența angajamentelor acordate de către entitate (giruri, cauțiuni, garanții, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a entității față de terți, generată de angajamentele asumate.

În debitul contului 801 "Angajamente acordate" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul acordării lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.

Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de către entitate, existente la un moment dat.

Contul 802 "Angajamente primite"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența angajamentelor primite de către entitate (giruri, cauțiuni, garanții, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanță a entității față de terți, generată de angajamentele primite.

În debitul contului 802 "Angajamente primite" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul primirii lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul încetării lor.

Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor primite de către entitate, existente la un moment dat.

Contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale luate cu chirie de la terți, în baza contractelor încheiate în acest scop.

În debitul contului 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective luate cu chirie, iar în credit, valoarea acelorași imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor- verbale de predare.

Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale luate cu chirie la un moment dat.

Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența materiilor prime, materialelor și altor valori materiale (imobilizări corporale, obiecte prețioase etc.) aparținând terților, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe bază de contract.

În debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se înregistrează, la prețurile prevăzute în contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleași prețuri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.

Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

Contul 8033 "Valori materiale primite în păstrare sau custodie" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența valorilor materiale (materii prime și materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop.

În debitul contului 8033 "Venituri materiale primite în păstrare sau custodie" se înregistrează, la prețurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleași prețuri, valorile materiale ieșite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziționării pentru nevoile entității, distrugerii din cauza calamităților, lipsurile la inventar etc.

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la un moment dat.

Contul 8034 "Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența debitorilor care au fost scoși din activul entității, ca insolvabili sau dispăruți, care, în conformitate cu dispozițiile legale, trebuie urmăriți în continuare până la reactivare ori împlinirea termenului de prescripție.

În debitul contului 8034 "Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare" se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruți, scoși din activ, iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate ori sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.

Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruți scoși din activ, nereactivate.

Contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosință.

În debitul contului 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință" se înregistrează valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosință, iar în credit, aceleași stocuri, în momentul scoaterii lor din folosință.

Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosință.

Contul 8036 "Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor primite în leasing operațional, a contractelor de închiriere, chiriilor și altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locație sau cu chirie, pentru care nu se recunoaște o imobilizare necorporală.

În debitul contului 8036 "Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate" se înregistrează sumele reprezentând redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.

Soldul contului reprezintă contravaloarea redevențelor, locațiilor de gestiune, chiriilor și altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.

Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadență"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența efectelor scontate depuse la bancă, dar neajunse la scadență.

În debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadență" se înregistrează efectele scontate, dar neajunse la scadență, depuse la bancă, iar în credit, efectele scontate ajunse la termen.

Soldul contului reprezintă efectele scontate depuse la bancă, neajunse la scadență.

Contul 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți.

În debitul contului 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie" se înregistrează valoarea bunurilor primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, iar în credit, valoarea celor restituite.

Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, existente în entitate la un moment dat.

Contul 8039 "Alte valori în afara bilanțului" Modificări (1)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, precum și a altor valori în afara bilanțului decât cele cuprinse în conturile 8031 - 8038.

În debitul contului 8039 "Alte valori în afara bilanțului" se înregistrează alte valori obținute în afara bilanțului, iar în credit, stingerea obligațiilor entității în legătură cu aceste valori.

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanțului, existente la un moment dat.

Contul 8051 "Dobânzi de plătit"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor de plătit, corespunzătoare contractelor de leasing și altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

În debitul contului 8051 "Dobânzi de plătit" este evidențiată valoarea dobânzilor de plătit corespunzătoare contractelor de leasing și altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar în credit, cele aferente perioadei în curs, trecute pe cheltuieli.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de plătit corespunzătoare contractelor de leasing și altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

Contul 8052 "Dobânzi de încasat"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor de încasat de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, corespunzătoare contractelor de leasing și altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

În debitul contului 8052 "Dobânzi de încasat" este evidențiată valoarea dobânzilor de încasat, corespunzătoare contractelor de leasing și altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar în credit, cele aferente perioadei în curs, trecute pe venituri.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de încasat corespunzătoare contractelor de leasing și altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

Contul 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, potrivit legii.

În debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră" se evidențiază certificatele de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, iar în credit, cele ieșite din circuit, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă numărul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră de care beneficiază entitatea.

Contul 807 "Active contingente"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor contingente.

În debitul contului 807 "Active contingente" se evidențiază valoarea activelor contingente înregistrate, iar în credit, cele scoase din conturile extrabilanțiere.

Soldul contului reprezintă valoarea activelor contingente existente în entitate.

Contul 808 "Datorii contingente"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor contingente.

În debitul contului 808 "Datorii contingente" se evidențiază valoarea datoriilor contingente înregistrate, iar în credit, cele scoase din conturile extrabilanțiere.

Soldul contului reprezintă valoarea datoriilor contingente existente.

Contul 809 "Creanțe preluate prin cesionare"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența valorii nominale a creanțelor preluate prin cesionare.

În debitul contului 809 "Creanțe preluate prin cesionare" se înregistrează valoarea nominală a creanțelor preluate prin cesionare, iar în credit, valoarea nominală a acestor creanțe scoase din evidență pe măsura încasării, cedării către terți sau datorită imposibilității încasării acestora.

Soldul contului reprezintă valoarea nominală a creanțelor preluate prin cesionare, existente la un moment dat.

GRUPA 89 "BILANȚ"

Din grupa 89 "Bilanț" fac parte:

Contul 891 "Bilanț de deschidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.

În debitul contului 891 "Bilanț de deschidere" se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.

Contul 892 "Bilanț de închidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.

În debitul contului 892 "Bilanț de închidere" se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...