Publicarea | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportarea plăților efectuate către guverne -
SECȚIUNEA 13.5
Publicarea

591. - Raportul prevăzut la pct. 582 și raportul consolidat prevăzut la pct. 587 asupra plăților către guverne se publică potrivit legislației naționale. Întreprinderile menționate la pct. 582 și 587, care întocmesc și publică un raport în conformitate cu cerințe de raportare ale unei țări terțe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute în prezentul capitol, sunt exceptate de la cerințele prezentului capitol, cu excepția obligației de a publica respectivul raport potrivit legislației naționale în vigoare.

592. - Membrii organelor responsabile ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoștințele și abilitățile de care dispun, că raportul asupra plăților către guverne este întocmit și publicat în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reglementare:
Alte cerințe în materie de publicare
Responsabilitatea și răspunderea pentru întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor
Cerințe generale privind auditul
Raportul de audit
Scutiri pentru microentități
Restricții referitoare la entitățile de interes public
Definiții referitoare la raportarea privind plățile către guverne
Entități obligate să raporteze plățile către guverne
Conținutul raportului
Raportul consolidat asupra plăților către guverne
Publicarea
;
se încarcă...