Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 812 Conversia la cursul de închidere și alte aspecte privind fondul comercial SECȚIUNEA 814 Raportul consolidat al administratorilor

CAPITOLUL 8 Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate -
SECȚIUNEA 8.13
Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate

552. - Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate prezintă informațiile cerute conform pct. 468, 469, 471 și 472, pe lângă orice alte informații cerute conform altor prevederi ale prezentelor reglementări, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției financiare a entităților incluse în consolidare, luate în ansamblu, ținând cont de ajustările esențiale care decurg din caracteristicile specifice ale situațiilor financiare anuale consolidate, comparativ cu situațiile financiare anuale individuale, inclusiv în următoarele cazuri:

a) la prezentarea tranzacțiilor între părți legate nu se includ tranzacțiile între părți legate incluse în consolidare, care sunt eliminate cu ocazia consolidării; și

b) la prezentarea indemnizațiilor și a avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societății-mamă de către societatea- mamă și de filialele sale.

553. -

(1) Pe lângă informațiile prevăzute la pct. 552, notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate conțin următoarele informații cu privire la entitățile incluse în consolidare:

a) denumirile și sediile sociale ale entităților respective;

b) proporția de capital deținută în entitățile respective, altele decât societatea-mamă, de către entitățile incluse în consolidare sau de către persoanele care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități; și

c) informații privind condițiile menționate la pct. 494 și 495, în urma aplicării pct. 496, 499 și 500, pe baza cărora a fost efectuată consolidarea. Această mențiune poate fi însă omisă în cazul în care consolidarea a fost efectuată în temeiul pct. 494 alin. (1) lit. a), iar proporția de capital este egală cu proporția de drepturi de vot deținute.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate în ceea ce privește entitățile excluse din consolidare pe motiv că nu prezintă interes, conform pct. 59 și 505, și se furnizează explicații cu privire la excluderea entităților menționate la pct. 504.

(3) Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate conțin, de asemenea, următoarele informații:

a) denumirile și sediile sociale ale entităților asociate, respectiv controlate în comun, incluse în consolidare, în înțelesul pct. 523 alin. (1), și proporția de capital al acestora deținută de entitățile incluse în consolidare sau de persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități; și

b) în ceea ce privește fiecare dintre entitățile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. a), în care entitățile incluse în consolidare dețin, direct sau prin intermediul unor persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități, un interes de participare:

(i) denumirea și sediul social al entităților respective;

(ii) proporția de capital deținută;

(iii) valoarea capitalurilor proprii, precum și profitul sau pierderea entității respective pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost adoptate situații financiare.

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...