Comisia Europeană

Decizia nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0955

Modificări (1)

În vigoare de la 19 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1) Prin Decizia 94/904/CE a Consiliului a fost stabilită o listă de deșeuri periculoase a Uniunii (denumită în continuare "lista de deșeuri"), decizia respectivă fiind înlocuită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei.

(2) Directiva 2008/98/CE prevede că atribuirea proprietăților periculoase H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 și H 14 trebuie să se facă pe baza criteriilor stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului.

(3) Directiva 67/548/CEE a fost înlocuită prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu efect de la 1 iunie 2015, pentru a se ține seama de progresul tehnic și științific. Prin derogare, Directiva 67/548/CEE se poate aplica unor amestecuri până la 1 iunie 2017, în cazul în care acestea au fost clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului și au fost introduse deja pe piață înainte de 1 iunie 2015.

(4) Cerințele din Decizia 2000/532/CE pentru clasificarea deșeurilor ca materiale periculoase în ceea ce privește proprietățile periculoase H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 și H 11 trebuie să fie adaptate la progresul tehnic și științific și să fie aliniate la noua legislație privind substanțele chimice, dacă este cazul. Aceste cerințe au fost incluse în anexa III la Directiva 2008/98/CE.

(5) Anexa la Decizia 2000/532/CE de stabilire a listei de deșeuri trebuie să fie modificată pentru a fi aliniată la terminologia utilizată în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Este necesar să se facă trimitere la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului sau la alte metode de testare recunoscute la nivel internațional și orientări atunci când atribuirea proprietăților periculoase se efectuează pe baza unui test.

(6) În anexa III la Directiva 2008/98/CE sunt definite cu exactitate proprietățile din cauza cărora deșeurile sunt periculoase. Prin urmare, proprietățile pe care le prezintă deșeurile din cauza cărora acestea din urmă trebuie să fie considerate periculoase conform H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 și H 11 și care figurează la articolul 2 din Decizia 2000/532/CE, au devenit redundante.

(7) Cerințele prevăzute la articolul 3 din Decizia 2000/532/CE sunt menționate la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/98/CE. Prin urmare, acestea au devenit redundante.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...