După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 81. -

(1) Dovada îndeplinirii condițiilor prezentei legi pentru persoanele prevăzute la art. 7 se face și cu înscrisurile din jurnalul de luptă al unității din care a făcut parte solicitantul.

(2) Persoanele care solicită eliberarea certificatului pentru Luptător cu Rol Determinant depun, odată cu cererea, o declarație pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile alin. (1), sub sancțiunea legii penale."

Mergi la:
Art 3^1 "
Art 3^2 "
Art 3^3 "
Art 4 "
Art 4^1 "
Art 5 "
Art 5^1 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 8^1 "
Art 9^2 "
Art 9^3 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13^1 "
Art 18 "
Art 19 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 23 "

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...