Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1378/2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor II și III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului
Număr celex: 32014R1378

Modificări (...)

În vigoare de la 24 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, în special articolul 58 alineatul (7),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, în special articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit au informat Comisia, până la 1 august 2014, cu privire la deciziile luate în conformitate cu articolul 11 din regulamentul respectiv, inclusiv cu privire la produsul estimat al reducerilor pentru anii calendaristici 2015-2019.

(2) În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, produsul estimat al reducerii plăților notificat de statele membre și menționat la articolul 11 alineatul (6) din regulamentul respectiv trebuie pus la dispoziție ca sprijin din partea Uniunii pentru măsurile din cadrul programării dezvoltării rurale. Drept urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 trebuie adaptate în funcție de sumele notificate de statele membre.

(3) În plus, în anumite cazuri, produsul reducerii plăților poate fi nul, în special din cauza structurilor exploatațiilor agricole din statele membre și a distribuirii anticipate a plăților directe, precum și a posibilității statelor membre de a aplica articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. În consecință, Belgia, Luxemburg, Malta, Austria, Slovenia și Finlanda au notificat Comisiei un produs estimat al reducerii care este nul pentru toți anii calendaristici 2015-2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...