Art 3^1 " | Ordonanță de urgență 91/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 31. -

(1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se întocmește în formă electronică un registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, după caz, denumit în continuare Registru.

(2) Informațiile conținute în Registru, metodologia și procedura de înregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Supravegherea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii.

(4) În vederea realizării supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(5) Pentru realizarea operațiunii de supraveghere și monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale Agenția Națională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2014:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 2^1 "
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art II
Art III
Art IV
;
se încarcă...