Art 3 " | Ordonanță de urgență 91/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 3. -

(1) În sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.

(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic;

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:

a) conservarea datelor prin acumulări progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);

b) imprimarea și emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);

c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);

d) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);

e) blocarea automată a funcționării aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt îndeplinite condițiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare și supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);

f) asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2).

(4) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 10 ani de la data înlocuirii acesteia.

(5) În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca următoarele date: denumirea și codul de identificare fiscală a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul și seria fiscală ale aparatului, precum și datele prevăzute la alin. (3) lit. d). În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscală mai conține identificatorul jurnalului electronic, precum și datele provenite din securizarea jurnalului electronic.

(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.

(7) Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate realizează, gestionează și publică pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care aceștia le comercializează, precum și o listă a unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service înregistrați, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2014:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 2^1 "
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art II
Art III
;
se încarcă...