Art 11 " | Ordonanță de urgență 91/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 11. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

a) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), ș), t), ț), v), aa) și gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenția prevăzută la lit. gg);

(ii) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. ț);

b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) și ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea veniturilor obținute, pentru contravenția prevăzută la lit. a);

(ii) suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcție de gravitatea faptelor, pentru contravenția prevăzută la lit. cc);

c) cele prevăzute la art. 10 lit. j), k), n) și r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;

d) cele prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) și dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum și cu:

(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenția prevăzută la lit. dd);

(ii) suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcție de gravitatea faptelor, pentru contravențiile prevăzute la lit. b), c), d) și e).

(2) Contravenția prevăzută la art. 10 lit. g) se sancționează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplică persoanelor fizice.

(3) Pe durata de suspendare a activității, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unității, se afișează la loc vizibil un anunț cu privire la această situație. Anunțul va fi scris cu litere de tipar având înălțimea minimă de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei prevederi se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 1 martie 2015.

(4) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2014:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 2^1 "
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art II
Art III
Art IV
Art V
;
se încarcă...