Guvernul României

Hotărârea nr. 1154/2014 privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicațiilor de plată nr. 33, 34 și 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, și altor aplicații de plată, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2014 până la 20 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 652/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene ARES (2014) 545.672 din 28 februarie 2014;

- Raportul de audit nr. 51.442/AP/22.08.2014 al Autorității de Audit;

- Infograma Ministry of Foreign Affairs (MOFA) nr. 2.976 din 5 noiembrie 2014,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (1), (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modificarea procentului de deducere definitivă prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2012 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane și Hotărârea Guvernului nr. 680/2013 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013, conform solicitării Comisiei Europene, de la 25% la 9,49%, pentru cheltuielile, altele decât cele cu personalul, incluse în aplicațiile de plată nr. 33, 34 și 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013.

Art. 2. -

Se aprobă certificarea sumei rezultate din modificarea procentului de deducere definitivă prevăzut la art. 1, cu aplicarea corespunzătoare a metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Se aprobă certificarea, în cadrul unei aplicații de plată ce va fi transmisă Comisiei Europene, până la finalul anului 2014, a sumelor deduse la nivelul aplicației de plată nr. 37, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2012 și Hotărârii Guvernului nr. 680/2013, conform solicitării Comisiei Europene.

Art. 4. -

De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă suspendarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2012 și ale Hotărârii Guvernului nr. 680/2013 referitoare la aplicarea procentului de corecție financiară definitivă de 25% în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, pentru aplicațiile de plată transmise ulterior celor prevăzute la art. 2 și 3, până la finalizarea verificărilor solicitate de Comisia Europeană, inclusiv pentru proiectele semnate în cursul anilor 2013 și 2014.

Art. 5. -

În temeiul prevederilor art. 4, Autoritatea de Certificare și Plată va transmite Comisiei Europene, până la finalul anului 2014, aplicații de plată, fără corecții financiare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013.

Art. 6. -

Aplicarea prevederilor art. 1, 4 și 5 nu exclude obligația Autorității de management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanțelor bugetare și stabilirea debitorilor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.154.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumei rezultate din modificarea procentului de deducere procentuală definitivă aferent aplicațiilor de plată nr. 33, 34 și 36 transmise Comisiei Europene în anul 2013 în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, care urmează să fie certificată în cursul anului 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...