Art 25 " | Ordonanță de urgență 83/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 25 din Legea nr 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 25. -

(1) Finanțarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat.

(2) AGERPRES poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informații, fotografii, imagini video, documentare și publicații proprii, activități de legătorie și tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum și din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate.

(3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, exclusiv a utilităților și serviciilor de pază și a celor cu curățenia aferente spațiilor aflate în patrimoniul sau folosința AGERPRES, precum și pentru cheltuieli de capital."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 83/2014:
Art 6 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 7 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 8 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 9 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 10 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 11 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 12 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 13 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 14 Modificarea unor acte normative
Art 15 Modificarea unor acte normative
Art 25 "
Art 16 Modificarea unor acte normative
Art 17 Modificarea unor acte normative
Art 18 Modificarea unor acte normative
Art 19 Modificarea unor acte normative
Art 20 Modificarea unor acte normative
Art 21 Modificarea unor acte normative
Art 8 "
Art 9 "
Art 22 Modificarea unor acte normative
Art 23 Modificarea unor acte normative
;
se încarcă...