Art 16 Modificarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 83/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea unor acte normative -
Art. 16. -

Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 61 se abrogă.

2. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și se actualizează anual, în funcție de rata inflației din anul precedent, prin ordin al președintelui Autorității."

3. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat."

4. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității."

5. La articolul 48, alineatele (8) și (9) se abrogă.

6. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Autoritatea poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de inspecție la frontieră, venituri ce se constituie din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar au obligația să le achite."

7. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Veniturile realizate de Autoritate se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale posturilor de inspecție la frontieră."

8. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 83/2014:
Art 7 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 8 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 9 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 10 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 11 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 12 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 13 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 14 Modificarea unor acte normative
Art 15 Modificarea unor acte normative
Art 25 "
Art 16 Modificarea unor acte normative
Art 17 Modificarea unor acte normative
Art 18 Modificarea unor acte normative
Art 19 Modificarea unor acte normative
Art 20 Modificarea unor acte normative
Art 21 Modificarea unor acte normative
Art 8 "
Art 9 "
Art 22 Modificarea unor acte normative
Art 23 Modificarea unor acte normative
Art 24 Modificarea unor acte normative
;
se încarcă...