Art 14 Modificarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 83/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea unor acte normative -
Art. 14. -

Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) aprobă proiectul bugetului anual, pe baza fundamentării Comitetului director, precum și execuția bugetară din anul anterior;".

2. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) elaborează proiectul bugetului anual și execuția bugetară pe anul anterior;".

3. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Bugetul Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează integral de la bugetul de stat.

(2) Institutul poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize și programe pe bază de contracte de cercetare, precum și din proiecte realizate în parteneriat public-privat."

4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (2) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu acțiuni cu caracter științific și social cultural."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 83/2014:
Art 4 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 5 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 6 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 7 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 8 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 9 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 10 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 11 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 12 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 13 Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Art 14 Modificarea unor acte normative
Art 15 Modificarea unor acte normative
Art 25 "
Art 16 Modificarea unor acte normative
Art 17 Modificarea unor acte normative
Art 18 Modificarea unor acte normative
Art 19 Modificarea unor acte normative
Art 20 Modificarea unor acte normative
Art 21 Modificarea unor acte normative
Art 8 "
Art 9 "
;
se încarcă...