Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor

Ordinul nr. 581/2014 privind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 2014 până la 31 decembrie 2017, fiind abrogat prin Ordin 1854/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (14), art. 46, art. 47 alin. (4) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor,

secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

În anexa nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, la "Notă: Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor", după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 27, cu următorul cuprins:

"

27. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, cu o valoare anuală mai mare de 5.000.000 euro, inclusiv TVA, care prevăd plata semestrială în avans a tarifelor, în luna a II-a a fiecărui semestru, pentru semestrul în curs, se aplică o reducere de 10% la tarifele pentru ocuparea zonei drumului prevăzute la lit. B și C din tabel. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării acestei reduceri vor fi rotunjite la a II-a zecimală."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine,
Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat

București, 10 decembrie 2014.

Nr. 581.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...