Guvernul României

Hotărârea nr. 1086/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 21 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Economiei eșalonat până la 31 decembrie 2016."

2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul mediului și schimbărilor
climatice,
Attila Korodi

București, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.086.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr 1.034/2010)

LISTA
obiectivelor și a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finanțate din Fondul pentru mediu

Nr. crt. Obiectivul Hotărârea Guvernului de aprobare Data încetării activității Cheltuieli totale conform documentațiilor tehnice (decembrie 2009)
- lei -
din care: Perioada de derulare a lucrărilor
(grafice de execuție)
Termen de finalizare
Buget de stat
- lei -
Fondul pentru mediu
- lei -
Demararea lucrărilor 2015 2016
2012 2015
1 Mina Baia Sprie - Iaz Tăuții de Sus, județul Maramureș 644/2007 2006 44.572.665 5.372.665 39.200.000 octombrie noiembrie
2 Mina Certej - Iaz V. Miresului și V. Mealu, județul Hunedoara 644/2007 2006 24.463.967 4.463.967 20.000.000 octombrie noiembrie
3 Mina Tăușani, județul Caraș- Severin 644/2007 2006 9.550.638 1.890.638 7.660.000 ianuarie noiembrie
4 Mina Dealu Negru Inferior Iaz Dealu Negru și Iaz Pârâul Cailor, județul Suceava 1.846/2004 2003 27.024.555 7.634.555 19.390.000 martie noiembrie
5 Mina Teliuc - Iazurile nr. 1, 2, 3, județul Hunedoara 1.008/2006 644/2007 anexa nr. 4 2005 18.211.064 4.461.064 13.750.000 octombrie noiembrie
Total general pentru închidere iazuri de decantare din sectorul minier (lei) 123.822.889 23.822.889 100.000.000
;
se încarcă...