Guvernul României

Hotărârea nr. 1082/2014 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, respectiv a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului identificat la poziția nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul privat al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea Sfintei Mănăstiri Polovragi, județul Gorj, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 2. -

Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului identificat la poziția nr. 2 din anexă din domeniul privat al statului și administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3. -

Se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului identificat la poziția nr. 3 din anexă din domeniul privat al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea Parohiei "Sf. Nicolae" din municipiul Câmpina, județul Prahova, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 4. -

Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1, 2 și 3 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ștefan Stoica
Președintele Autorității Naționale
pentru Restituirea Proprietăților,
George Băeșu
Secretariatul de Stat pentru Culte
Victor Opaschi,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 3 decembrie 2014.

Nr. 1.082.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care trec, fără plată, din domeniul privat al statului și din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, respectiv a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în proprietatea unităților de cult deținătoare

Nr. crt. Actul normativ în temeiul căruia se face transferul Baza legală a deținerii în administrare/ folosință gratuită Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Adresa imobilului Descrierea tehnică/ Datele de identificare a imobilului Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului Unitatea de cult care deține bunul în folosință gratuită
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult Hotărârea Guvernului nr. 298/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Sfintei Mănăstiri Polovragi Imobil Comuna Polovragi, județul Gorj Construcție Suprafață construcție = 72 m2
C.F. nr. 35596/2013
Nr. cadastral 35596 - C1
Secretariatul de Stat pentru Culte Sfânta Mănăstire Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj
2. Legea nr. 239/2007 Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul privat al statului și în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual și educațional Imobil Municipiul Baia Mare, Bulevardul Republicii nr. 55, județul Maramureș Teren și construcție Suprafață construcție = 1.494 m2
C.F. nr. 112509/2013
Nr. cadastral 12707 - C1 Suprafață teren = 3.104 m2
C.F. nr. 112509/2013
Nr. cadastral 12707
Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, municipiul Baia Mare, județul Maramureș
3. Legea nr. 239/2007 Hotărârea Guvernului nr. 1.805/2004 privind reglementarea situației juridice a unor imobile Imobil Municipiul Câmpina, Str. Nucilor f.n., județul Prahova Teren și construcții
Suprafețe construcții
C1 = 152,38 m2 C.F. nr. 25415/2013
Nr. cadastral 756 - C1
C2 = 70,38 m2
C.F. nr. 25415/2013
Nr. cadastral 756 - C2
Suprafață teren = 2.469 m2
C.F. nr. 25415/2013
Nr. cadastral 756
Secretariatul de Stat pentru Culte Parohia "Sf. Nicolae", municipiul Câmpina, județul Prahova

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...