Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. d) și al art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 3 decembrie 2014.

Nr. 142.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...