Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1406/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 2014 până la 08 decembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1355/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.083 din 21 noiembrie 2014 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.

Art. II. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

București, 21 noiembrie 2014.

Nr. 1.406.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 398/2013)

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

a) Președinte: acad. prof. dr. Constantin Popa - București

b) Vicepreședinți:

1. prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureș

2. prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

c) Membri:

1. acad. prof. dr. Ioanel Sinescu - București

2. prof. dr. Daniela Bartoș - București

3. prof. dr. Mircea Beuran - București

4. prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - București

5. prof. dr. Maria Dorobanțu - București

6. prof. dr. Monica Pop - București

7. prof. dr. Irinel Popescu - București

8. prof. dr. Gheorghe Peltecu - București

9. prof. dr. Mihai Voiculescu - București

10. prof. dr. Constantin Dumitrache - București

11. prof. dr. Dan Enescu - București

12. prof. dr. Șerban Brădișteanu - București

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 398/2013)

LISTA
comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și componența nominală a acestora

I. Comisiile de specialitate:

1. Comisia de anestezie și terapie intensivă;

2. Comisia de boli infecțioase;

3. Comisia de cardiologie;

4. Comisia de dermatovenerologie;

5. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

6. Comisia de endocrinologie;

7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie și toxicodependență;

8. Comisia de gastroenterologie;

9. Comisia de genetică medicală;

10. Comisia de geriatrie și gerontologie;

11. Comisia de hematologie;

12. Comisia de medicină de familie;

13. Comisia de medicină de urgență și dezastre;

14. Comisia de medicină internă;

15. Comisia de medicina muncii;

16. Comisia de nefrologie;

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;

18. Comisia de oncologie;

19. Comisia de paliație;

20. Comisia de pediatrie și neonatologie;

21. Comisia de pneumologie;

22. Comisia de psihiatrie și psihiatrie pediatrică;

23. Comisia de reabilitare medicală;

24. Comisia de reumatologie;

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;

26. Comisia de chirurgie vasculară;

27. Comisia de chirurgie generală;

28. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;

29. Comisia de chirurgie toracică;

30. Comisia de chirurgie pediatrică;

31. Comisia de neurochirurgie;

32. Comisia de obstetrică-ginecologie;

33. Comisia de oftalmologie;

34. Comisia de ortopedie și traumatologie;

35. Comisia de ortopedie pediatrică;

36. Comisia de otorinolaringologie;

37. Comisia de urologie;

38. Comisia de anatomie patologică;

39. Comisia de epidemiologie;

40. Comisia de medicină de laborator;

41. Comisia de medicină legală;

42. Comisia de radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară;

43. Comisia de sănătate publică și management;

44. Comisia de igienă;

45. Comisia de medicină dentară;

46. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială;

47. Comisia națională de luptă anti-SIDA;

48. Comisia de bioetică;

49. Comisia de alergologie și imunologie clinică;

50. Comisia de transfuzii;

51. Comisia de informatică medicală;

52. Comisia pentru tehnologii înalte.

II. Componența nominală a comisiilor de specialitate:

1. Comisia de anestezie și terapie intensivă

Președinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timișoara

Vicepreședinte: conf. dr. Șerban Ion Bubenek Turconi - București

Secretar: șef lucrări dr. Dana Tomescu - Timișoara

Membri:

Prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureș


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...