Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții,

în temeiul art. 352 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 19 noiembrie 2014.

Nr. 650.

ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU
privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...